FABEKOs Gulvnorm for feilfrie betonggulv

FABEKO har utgitt en gulvnorm med mål å bidra til feilfrie betonggulv. Med feilfrie gulv menes gulv som holder tilsiktede krav til kvalitet tilpasset bruksområdet og brukerens forventninger. FABEKOs Gulvnorm kan lastes ned her

Norsk Betongforenings NB publikasjon nr. 15 og FABEKOs Gulvnorm, inneholder anbefalinger som skal bidra til at det velges riktig betongkvalitet og at utførelsen blir gjort riktig. NB publikasjon 15 har innført begrepet Gulvklasser (klasse 1 til 4) for å skille mellom gulv der det er strenge krav til betongoverflaten og andre gulv der riss har mindre betydning. Gulvklasse 1 har de strengeste krav mens Gulvklasse 4 har ingen krav når det gjelder riss. NB publikasjon 15 kan lastes ned her

Det er svært viktig å avklare gulvklasse og dermed forventninger ved valg av betongkvalitet og utførelse. Betongprodusenten leverer selvsagt den betongen som blir bestilt, men vil forsikre seg at både kunde og leverandør har samme forventninger til resultatet. Det forutsettes normalt at gulvene prosjekteres av rådgivende ingeniører (RIB), som bl.a. må beskrive armering. Dersom dette ikke er tilfelle, må utførende selv ta ansvar for dette.

For gulv der det stilles krav til maksimale rissvidder i overflaten, prosjekteres og utføres gulvet i Gulvklasse I, II eller III. Gulvklasse I er ment for gulv uten synlige riss. Her er det spesielt strenge krav til rissvidder og estetikk. Slipte gulv bør eksempelvis utføres i denne klassen. Industrigulv bør normalt utføres i Gulvklasse II. Gulvklasse III gjelder for mer vanlige gulv. I Gulvklasse IV stilles det ingen spesielle krav med tanke på riss og rissvidder. Eneste krav som her gjelder er at gulvtykkelsen skal være 100mm eller mer.

For å sikre lav risiko for riss kan stålfiber benyttes som armering i gulvet. Norsk Betongforening publikasjon nr 38 fra 2020 inneholder anbefalinger for hvordan fiberarmert betong skal prosjekteres. NB 38 kan lastes ned her