Et plattendekke kombinerer fordelene fra prefabrikert og plasstøpt konstruksjon
Plattendekker utgjør en permanent forskaling som kan heises rett på plass, klare for ilegging av eventuelt teknisk utstyr som ventilasjon, elektro eller annet før utstøping av toppdekket. Plattendekker er også et godt alternativ når det er et behov for å spare tid.

Bruksområder: Plattendekker blir primært benyttet som etasjeskiller i betong, gjerne i fleretasjes bygg- men også i eneboliger og rekkehus. Bruksområdene er mange da dette produktet er veldig fleksibelt både når det gjelder geometriske tilpasninger, armerings mengder og innstøpningsgods. Plattendekker integrerer utsparinger og innstøpningsgods for andre tekniske fag i dekkekonstruksjonen. Dette gir en effektiv byggeprosess for alle involverte i prosjektet.
Tykkelsen på betongen i plattendekket er normalt fra 5 cm, hvor utstikkende armering og gitterdragere sikrer en god forankring i det toppdekket som støpes oppe på plattendekket etter montering. Ettersom hovedarmeringen er utformet som fagverksbjelker delvis innstøpt i betongplaten vil det være bærende i byggefasen og forskalingsarbeidet reduseres.

Integrering av tekniske anlegg: Med plattendekker kan rør for sprinkling, trekkerør, el.installasjoner, ventilasjon, etc, legges på plass og skjules før påstøp. Nødvendig brann- og lydklasse kan oppnås ved å justere tykkelsen av påstøpen, og derved den totale dekketykkelsen.

Ferdig himling: Med minimal klargjøring er dekkene klare til å males i himling og skaper et ferdig undertak.
Standard bredde på plattendekker er 2400mm, men hvert element blir skreddersydd til hvert enkelt prosjekt mtp bredde, lengde og eventuelt andre ønsker som for eksempel utsparing til pipe og trapp.

Armering: Skjøtarmering skal legges mellom elementer i underkant. Denne armeringen er ofte et K335 armeringsnett med en bredde på 500mm. Overkantarmering legges over opplegg, og i de skjøtene som ikke får armering av dette, legges det ett standard K-355 nett, for å dekke minimumsbehov. Gitterdragere dimensjoneres for skjær og med riktig høyde slik at det kan benyttes som opplegg for overkantsarmering.

Plattendekke kommer også i forspente dekker som tåler opp til 13 meters spenn (innerfelt) uten skillevegger.