Betongpumping og transport

FABEKOs Pumpegruppe

FABEKOs Pumpegruppe ivaretar interessene for leverandører av betongpumpetjenester når det gjelder overordnede felles tekniske, sikkerhetsmessige og markedsmessige forhold. Pumpegruppen skal arbeide for å møte bransjespesifikke behov, arbeide for samordning av bransjeoppgaver og for å skape bransjetilknytning hos medlemmene. Pumpegruppen skal sikre en betongpumpebransje med sterkt fokus på miljø, sikkerhet og ansvar.

Pumpegruppens arbeidsoppgaver mot medlemmer og omverdenen utføres av administrasjonen FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening – Servicekontoret.