Betongpumping og transport

FABEKOs Pumpegruppe

FABEKOs Pumpegruppe er etablert som en bransjeforening for leverandører av betongpumpetjenester i Norge. FABEKOs Pumpegruppe ivaretar interessene fIMG_0294or leverandører av betongpumpetjenester når det gjelder overordnede felles tekniske og markedsmessige forhold. Pumpegruppen skal arbeide for å møte bransjespesifikke behov, arbeide for samordning i bransjen og for å skape bransjetilknytning hos medlemmene. Videre skal Pumpegruppen arbeide for å sikre en betongpumpebransje med sterkt fokus på sikkerhet og ansvar.

Pumpegruppens arbeidsoppgaver mot medlemmer og omverdenen utføres i FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening – Servicekontoret. Noen av arbeidsoppgavene består av:

  • Bidra til å påvirke og utarbeide bransjens rammebetingelser.IMG_0284
  • Definere bransjespesifikke behov for kompetanseheving og gjennomføre disse i eget kompetansesenter, eller i allianse med relevante partnere.
  • Definere bransjespesifikke behov for forskning og utvikling.
  • Publikasjoner [pdf]

Nedlastbare publikasjoner:

– Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for utførelse av betongpumpearbeider
– Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for utførelse av betongpumpearbeider – engelsk utgave
Fabeko bransjestandard  for periodisk sikkerhetskontroll av betongpumper og båndbiler
– Veiledning for bruk, vedlikehold og kontroll av betongpumpeslanger
Veiledning_Pumping av betong
Veiledning for bruk av pumpetjenester
– Sjekkliste-Pumpebestilling-Skjema
– Sikker jobbanalyse for betong-Skjema
– Sikkerhetshåndbok