Veiledninger og publikasjoner for betongpumping

Salgs og leveringsbetingelser

FABEKO har utarbeidet forslag til alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for både fabrikkblandet betong og for utførelse av betongpumpearbeider. De første ble revidert i 2017 og vi har nå et pågående arbeid for å revidere forslaget også for betongpumpearbeider. Dette forventer vi skal være ferdig i desember 2018. Når kunden bestiller både betong og pumpetjenester fra en og samme leverandør, vil de to settene med salgs- og leveringsbetingelser måtte sees i sammenheng. Inntil videre gjelder de følgende forslagene fra 2007 på hhv norsk og engelsk:

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for utførelse av betongpumpearbeider
Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for utførelse av betongpumpearbeider – engelsk utgave

FABEKOs bransjestandard for periodisk sikkerhetskontroll

Denne bransjestandard beskriver FABEKO’s godkjenningsordning for sikkerhetskontroll av mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler. Dokumentert sikkerhetskontroll under denne kontrollordning tar sikte på å bidra til å høyne sikkerhetsnivået og seriøsiteten i bransjen, og å være et ekstra kvalitetsstempel på de biler/maskiner og virksomheter som deltar i ordningen. FABEKOs pumpegruppe mener at betongpumper og båndbiler er farlige arbeidsmaskiner som burde vært underlagt krav om sakkyndig kontroll. På grunn av at så ikke er tilfelle, har bransjen selv utarbeidet denne kontrollordningen som er ment å ligge på samme nivå som reglene om sakkyndig kontroll.

FABEKOs bransjestandard for periodisk sikkerhetskontroll av betongpumper og båndbiler versjon 3.5

Veiledning for pumping av betong

FABEKOs veiledninger har som mål å øke sikkerheten ved betongpumping og klargjøre ansvarsforhold. De følgende veiledningene kan lastes ned:

Veiledning for bruk, vedlikehold og kontroll av betongpumpeslanger
Veiledning_Pumping av betong
Veiledning for bruk av pumpetjenester– ansvarsforhold og viktige forhåndsregler

Sjekklister for pumpebestilling og sikker jobbanalyse

FABEKO har utarbeidet forslag til sjekkliste for hva som må registreres når kunden bestiller pumpetjenester og hva som bør ligge inne i prosedyren for sikker jobbanalyse før pumpeoppdrag. De fleste av disse punktene er løftet opp av pumpeoperatørene som kritisk informasjon for å oppnå sikre betongpumpeoppdrag med høy kvalitet og redusert tidstap på byggeplass.

Sjekkliste-Pumpebestilling

Sikker jobbanalyse for betong

Andre nedlastbare håndbøker og veiledere

Sikkerhetshåndbok

Tysk maskinindustri har med hjelp fra Putzmeister, Schwing og Liebherr utgitt en Sikkerhetshåndbok for transport- og fordelingsmaskiner for betong. Denne er oversatt til norsk og kan lastes ned her: VDMAs Sikkerhetshåndbok

Utslippsfri byggeplass

En bredt sammensatt gruppe organisasjoner i Norge har i 2018 utarbeidet en veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger på byggeplassen. I denne veilederen er blant annet betongbiler og pumper medtatt etter innspill fra NorBetong.

Veileder for utslippsfri byggeplass

 

Fant du ikke det du leter etter? Det kan ligge her