Dokumenter

FABEKO skal bidra til at fabrikkbetong skal være et samfunnsøkonomisk positivt og ledende byggemateriale, basert på naturens egne råvarer. Fabrikkbetongbransjen skal oppfattes som en ansvarlig, attraktiv, kompetent og høyteknologisk bransje med høy etisk standard, og ha som et grunnfestet mål: – ingen skader på mennesker eller naturen.

Vårt hovedmål er styrket omdømme for ferdigbetong som byggemateriale og for bransjen som en seriøs, innovativ og avansert aktør.

Dette oppnås gjennom å sette medlemmene i fokus og gjennom økt engasjement med aktørene i byggeprosessen. FABEKOs strategiske tiltak er innefor områdene:

• Kompetanseheving
• Marked
• Miljø, HMS
• Rammebetingelser og internasjonal virksomhet
• Pumping av betong
• Medlemsrettet arbeid

FABEKO har fått utarbeidet og samlet en rekke nyttig dokumentasjon som er gjort tilgjengelig på våre  hjemmesider. De fleste dokumentene er gjort tilgjengelige på de åpne hjemmesidene, mens noen dokumenter er tilgjengelige ved innlogging.

Finn mer om vår dokumentasjon på følgende sider:

Ferdigbetong

Miljø

HMS og forsiktighetsregler

Betongpumping og transport

Publikasjoner