HMS-Filsofi og forsiktighetsregler

Sikkerhetsdatablad fersk fabrikkblandet betong. Teknologisk Institutt, 2014.
Mal for HMS-datablad for fersk fabrikkblandet betong, er tilgjengelig for FABEKOs medlemmer på de passord-beskyttede sidene.

Forsiktighetsregler ved håndtering av fersk betong FABEKO, 2015

HMS-blad til kunder med oversikt over farer og håndteringsregler for å unngå dem. Disse er tilgjengelig for FABEKOs medlemmer på de passord-beskyttede sidene.

Sikkerhetsveiledning ved bruk av betongpumpe, FABEKO, u. år

Forholdsregler ved pumping av betong og ansvarsfordeling mellom leverandøren av betongpumpe­tjenesten, pumpekjøreren og byggeplassledelsen etter mal fra tyske Steinbruchs-Berufs-Genossenschaft.
Bør finnes i alle betongpumper i Norge.

Last ned dokumentet her.

Ordning for periodisk sikkerhetskontroll av mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler. FABEKO, utgave 3.2, 2013
Bransjestandard for periodisk sikkerhetskontroll av betongpumper og transportbånd på båndbiler.
Bransjestandarden er utviklet i samarbeid med Norsk Sikkerhet Sertifisering AS og Utviklings­konsult.

Last ned dokumentet her.