Brukerseminar for FABEKOs EPD-verktøy for betong

Dato/Tid
Dato(er) - 29/11/2018
09:00 - 16:00


FABEKOs web-baserte verktøy er i verdenstoppen når det gjelder effektivitet. Det ble utviklet av Østfoldforskning i tett samarbeid med FABEKO. Verktøyet er senere videreutviklet i samarbeid med Betongelementforeningen og BASAL og driftes nå av det nyetablerte selskapet LCA.NO.

EPD-Norge har godkjent verktøyet og satt betingelsene for hvordan det kan benyttes for utarbeidelse av EPD for betong. En av disse betingelsene er at brukerne skal gjennomgå kurs som skal sikre kvaliteten på de miljødeklarasjonene som utarbeides.FABEKO dekker kostnader for å holde verktøyet oppdatert og i tråd med gjeldende standarder og FABEKO dekker også lisenskostnader for de av våre medlemmer som gjennomfører kurs og opplæring.

Det er i disse dager innført en ny norsk standard NS 3720 – for beregninger av klimagassutslipp fra bygg. Denne standarden legger vekt på dokumentasjon av miljøegenskapene for produkter gjennom bruk av EPD. Det blir derfor enda viktigere å ha personer i bedriften som har gjennomgått brukerkurset og som kan dokumentere miljøegenskapene for egen betong.

Det er avsatt plasser til 20 personer på dette brukerseminaret og det gjelder å være rask med påmeldingen.

Se program og påmelding her