Digitalisering i betongleveranser, FABEKO-webinar

Dato/Tid
Dato(er) - 08/06/2020
15:00 - 16:00


I webinaret 8. juni klokken 15-16 vil FABEKO sette lyset på digitalisering i betongleveranser. Vi har fått hjelp fra kollegaer fra Byggevareindustrien og Unicon som vil en kort status på arbeidet og gi råd til oss på vegen videre. Du vil få høre og se innleggene:

  • Digital mal for produktegenskaper – «Norsk kontekst». Jøns Sjøgren, administrerende direktør i Byggevareindustrien.
  • Slik bruker vi digitale løsninger for betongproduksjon og distribusjon. Bent Nygren, Salgs- og markedsdirektør i Unicon AS
  • Slik kan PDT for fabrikkbetong utvikles og brukes. Espen Kurås, teknisk sjef i FABEKO.

Påmelding her innen mandag 8. juni klokken 1200

Digitaliseringen er på full fart inn i byggenæringens verdikjede og det er mange initiativ fra både kunder og programvareleverandører som stiller krav til digitale leveranser av produktinformasjon. Betong er med i alle byggeprosjekter og det er naturlig at betongegenskaper og produktinformasjon tilbys på digital form. Hvordan kan fabrikkbetongbedriftene møte behovet for maskinlesbar produktinformasjon?

Såkalt maskinlesbar produktdokumentasjon møter vi hver dag når vi handler matvarer eller tar en flytur. Nå jobbes det med tilsvarende digital dokumentasjon for betong. FABEKO følger det arbeidet som skjer med utvikling av Produktdatamal for byggevarer og såkalte- ‘Product data template’ for betong.

For at produktdata for betong skal kunne inngå i de digitale bygningsmodellene, må informasjonen utveksles i et format som kan håndteres i BIM og inngå i byggverkets digitale dokumentasjon. Det meste av denne informasjonen finnes allerede i kjøresedler, EPDer og andre produktdata. Utfordringen er at informasjonen ligger på mange ulike plattformer og i pdf- og andre filformater som ikke kan benyttes i digital interaksjon.