EPD-brukerkurs, grunnleggene og videregående

Dato/Tid
Dato(er) - 15/01/2020 - 16/01/2020
12:00 - 15:00


Vi har mottatt ønsker om nytt brukerkurs for betongbransjens web-baserte EPD-verktøy.

Denne gangen arrangeres det på Scandic Hell hotel like ved Værnes flyplass ved Trondheim 15-16. januar 2020. For å tilby veiledning og trening i bruk av verktøyet vil det være et videregående kurs som går 16/1 etter grunnkurset 15/1. Etterspørselen etter miljødokumentasjon er sterkt økende og det har vist seg at flere brukere ønsker mer praktisk trening i bruk av verktøyet enn det som inngår i grunnkurset.

  • Dag 1: Brukergrunnkurs 15/1 fra kl 1200-1700
  • Dag 2: Videregående kurs 16/1 fra kl 0900-1400

Deltakeravgift for disse kursene beregnes etter selvkost for FABEKO. Prisen er derfor avhengig av hvor mange deltagere som melder seg på.

Kostnad for grunnkurset (1 kursdag) ligger anslagsvis mellom kr 3100 (15 deltagere) og kr  3800 (8 deltagere)
Kostnad for både grunnkurs og videregående kurs (2 dager) ligger anslagsvis mellom kr 4700 (15 deltagere) og kr 7700 (5 deltagere)

Vi må ha påmelding til kursene innen 2.desember 2019 for å kunne bekrefte kurslokaler og evt hotellrom.

Kurset ble fulltegnet 2. desember men vi har opprettet en venteliste ved påmelding etter denne datoen. Vi vil vurdere et nytt kurs basert på denne ventelisten.

Meld deg på her

Kursplan

Dag 1- 15. januar: Grunnkurs for EPD-generator
Hva er livsløpsanalyse (LCA)?
Hva er EPD miljødeklarasjoner?
EPD-Norge, krav og prosedyre
Innlogging og gjennomgang av EPD-generatoren
Begynne å lage EPD og analysere resultater

Dag 2-16. januar: Videregående kurs
Praktisk arbeid med trening i bruk av EPD-verktøyet (forutsetter at programmet for dag en er gjennomført
Deltakerne legger individuelt inn flere av egne betongtyper i EPD-generatoren og får veiledning og tips fra kursholder.

Utstedelse av kursbevis og dermed mottat av brukerlisens forutsetter at hver kursdeltaker lager en ferdig EPD som godkjennes av LCA.no. Denne lages enten i løpet av dag 2 eller ferdiggjøres og sendes inn i etterkant

FABEKO har forhåndbooket et antall hotellrom og vi planlegger felles middag 15/1 ca kl 1800.

Pris for hotellrom er kr 1190,- og for middag kr 455,-. Dette gjøres opp direkte med hotellet

Alle brukerkurs dekkes av deltakerne men FABEKO betaler brukerlisensene for EPD-verktøyet for alle medlemsbedrifter og det er LCA.no som eier verktøyet som ble utviklet av Østfoldforskning. Verktøyet er godkjent av stiftelsen EPD-Norge som har satt følgende betingelser for å benytte det for utarbeidelse av EPDer:
– Brukerne skal ha gjennomgått et en-dags kurs for å få brukerlisens
– Bedriften skal ha 2 brukere for å signere hver EPD (intern kontroll)
– Bedriften skal registrere minimum 1 EPD hos EPD-Norge (ekstern kontroll)
I praksis har vi sett at små bedrifter har samarbeidet med andre betongbedrifter for å oppnå signatur fra 2 personer i de tilfellene de selv kun har en person med gjennomført kurs. Dette er også akseptert av EPD-Norge.