EPD-kurs

Dato/Tid
Dato(er) - 06/02/2018
10:00 - 15:00


Brukerseminar for brukere av FABEKOs EPD-verktøy 

I likhet med produsenter av andre materialer og produkter, opplever betongprodusenter en økende etterspørsel etter miljødokumentasjon. Kunder stiller i økende grad krav til miljøvaredeklarasjon (EPD – Environmental Product Declaration).

Østfoldforskning har utviklet et beregningsverktøy for å forenkle prosessen med å lage EPD-er for FABEKO. Dette verktøyet er et enkelt web-basert verktøy basert på EPD-data eller andre livsløpsdata for råvarene som inngår i betongresepten, samt en del databasedata for transport og energi som benyttes i betongproduksjon. Verktøyet er tilpasset norsk og europeisk standard for utvikling av produktspesifikke regler for EPD-utvikling for byggematerialer (NS-EN 15804).

FABEKO ønsker å legge til rette for at medlemmene selv kan utarbeide EPD dokumentasjon basert på ISO 14025 og NS-EN 15804, og selv verifisere EPDer. Selv om det koster noe å legge ut verifiserte EPDer på EPD Norges hjemmesider, er det mye å spare på å bruke FABEKOs verktøy og stå for verifiseringen selv.

For å bli verifisør, må man gjennomgå FABEKOs brukerseminar for verktøyet.

Vi inviterer derfor til brukerseminar for de som ønsker å bli verifisører tirsdag 6. februar 2018 kl. 10.00 – ca. 15.00 på Scandic Gardermoen!

For nærmere informasjon og påmelding, se PROGRAM.

De som tidligere har meldt at de er interesserte i å delta på EPD-seminaret må også melde seg på.
NB!! Alle kursdeltagere bør ha med seg egen Lap Top som kan kobles opp mot internett.

Påmeldingsfrist: 26. januar, påmelding til tc@fabeko.no.