FABEKOs miljø og sikkerhetsdag

Dato/Tid
Dato(er) - 11/11/2019
09:00 - 16:00


FABEKO inviterer til miljø og sikkerhetsdag på Meet Ullevål 11. november. Målet med dagen er å gi en status på de miljøløsningene som finnes og det som er beste praksis i bransjen.

Etter ønske fra bedriftene har vi lagt dette inn som et årlig arrangement der vi løfter fram miljøtemaer som betongprodusenter og materialleverandører møter i det daglig arbeidet. . I år vil vi supplere disse miljøtemaene med viktige sikkerhetsforhold for transport og pumping av betong. Dette har vist seg å være de arbeidsoperasjonene som er mest utsatt for uhell og ulykker.

MIljø- og Sikkerhetsdagen er en oppfølgning av tilsvarende arrangement 15 november 2018 og FABEKOs fagdag 18. mars 2019

Detaljert program og påmelding vil være klart rundt 1. oktober. Sett av datoen 11. november