FABEKOs miljø- og sikkerhetsdag

Dato/Tid
Dato(er) - 11/11/2019
09:00 - 15:30


Velkommen til FABEKOs miljø og sikkerhetsdagMeet Ullevål 11. november.
FABEKO vil løfte fram det som er beste praksis for behandling av bedriftenes miljøforhold. I år har vi supplert miljøtemaene med innlegg som løfter fram tiltak som øker sikkerhet.
Målgruppe for denne dagen er daglige ledere samt andre som har miljø- og sikkerhetsansvar i bedriftene. Da dette er høyt prioriterte oppgaver for FABEKO ønsker vi at mange medlemmer deltar på miljø- og sikkerhetsdagen.

Deltakerkostnader
FABEKO ønsker at miljø- og sikkerhetsdagen skal ha stort oppmøte for med dette å kunne spre informasjon om beste praksis til flest mulig medlemmer. FABEKO dekker derfor alle kostandene knyttet til arrangementet på Meet Ullevål. Det kreves imidlertid påmelding på nett innen mandag 4. november kl 12.00. Meld deg på her

PROGRAM 
Miljømorgen

Kl 0900 Åpning v/Jan Eldegard Hjelle, FABEKO

Statsbyggs erfaringer med miljøkrav til byggeprosjekter. Hvilke løsninger har vi funnet og hvilke utfordringer gjenstår?
v/Lars Petter Bingh, Statsbygg- Byggherreavdelingen

Oslo er europeisk miljøhovedstad 2019 og i byen er det flere skolebygg som har ambisiøse miljømål. I byggingen av Ruseløkka skole fokuserer man både på gjenbruk og grønne materialer. Hva gjør vi som entreprenør for å nå miljømålene?
v/Karl Christian Martinsen, Veidekke Entreprenør

Slik arbeider vi for å få riktigere regler for krom i betong og betongslam. Status og mål for prosjektet som er etablert i september 2019.
v/Cathrine Eckbo, NGI og Christian Engelsen SINTEF

Hvordan tilrettelegger BRANEL styringssystemene på betongfabrikken for gjenbruk av returbetong og dokumentasjon av betongens miljøegenskaper?
v/Søren Lodberg, Branel

Hvordan tilrettelegger Polarmatic til miljøeffektive varmesystemer og styringssystemene på betongfabrikken som?
v/ Juha Eloranta og Alexander Eisner, Polarmatic

11:30- 12:30 Lunsj

Sikkerhetsettermiddag

FABEKOs arbeid med sikkerhet, slik knytter vi dette sammen med miljøforhold
v/Jan Eldegard Hjelle, FABEKO

Når ulykken rammer- et eksempel til ettertanke. Hva kan vi lære av ulykkene?
v/Hans Bjørnar Tunheim og Heidi Rudshaug, Statens havarikommisjon for transport (SHT)

Eksempler på problemstillinger sikkerhetsarbeidet som trenger avklaringer:
– Hvilke regler gjelder for gasskontroll i siloer, hva kan man bruke som relevant kompetanse og hvilke kurs er godt nok for dokumentert opplæring for å utføre slik kontroll v/Thomas Lund, Betong Øst
– Hvilke regler gjelder for kontroll av betongpumper? v/Jan Eldegard Hjelle, FABEKO

Dette er det nyetablerte SfS BA. Disse tiltakene iverksetter vi nå. Nå kommer felles sikkerhetskurs for byggeplassene. Hvordan kan betongsjåfører og pumpeopertører dra nytte av dette kurset?
v/Lene Jønsson, SfS BA

Hvilke miljø og sikkerhetstiltak bør FABEKO iverksette på vegne av bransjen? Paneldiskusjon

15:30 Avslutning

Miljø- og Sikkerhetsdagen er en oppfølgning av tilsvarende arrangement 15 november 2018 og FABEKOs fagdag 18. mars 2019
Det er flere arrangementer i uka 11-15. november som behandler sikkerhet. FABEKO deltar også på EBAs HMS-dager 13-14. november