FABEKOs kompetansearena: «Miljøforhold på betongfabrikk»

Dato/Tid
Dato(er) - 15/11/2018
09:00 - 16:00


FABEKO arrangerer kompetansearena for å utveksle eksempler på hvordan man kan skape gode miljøforhold på betongfabrikk.

Sted: Scandic Hotel Gardermoen. Tid: Torsdag 15. november 2018 kl 0900-16:00

Moderne betongfabrikker skal kunne vises fram for naboer og myndigheter. I dialog mellom myndigheter, kunder og leverandører vil FABEKO skape miljøinnovasjon.

Betongfabrikkene skal møte alle lover, forskrifter og øvrige forventninger som stilles til framtidsrettede industribedrifter. Vi tror at maskinleverandører og andre som leverer produkter og tjenester til betongbransjen har mye å tilby betongfabrikkene- det kan de vise på Gardermoen 15. november.
FABEKO arrangerer en samling for å vise hvordan de beste betongfabrikkene møte miljøkravene.

FABEKOs mål er at alle medlemsbedriftene skal være miljøsertifisert innen utgangen av 2020. En del i dette arbeidet er å samle gode eksempler på miljøtiltak og formidle denne kunnskapen til medlemmer, leverandører, miljørådgivere og miljømyndigheter. Dette vil vi gjøre på FABEKOs ulike kompetansearenaer. Under samlingen på Gardermoen 15. november vil vi fokusere på praktiske eksempler på hvordan bedriftene kan gå fram for å møte krav til Internkontroll, håndtering av vaskevann på fabrikk, prøvetaking av vann og håndtering av betongrester.

Hovedmålgrupper:

  • Betongprodusenter som ønsker å forbedre miljøforholdene i bedriften
  • Material- og utstyrleverandører som utvikler ny teknologi
  • Rådgivere som bistår industrien i miljøforhold
  • Ansatte hos Fylkesmannen som er satt til å følge opp lover og forskrifter innen miljø

Program

Påmeldingsfrist 07. november kl 12:00

Påmelding her