Temadag 18. mars: Miljø, gjenbruk, materialstrømmer og styringssystemer

Dato/Tid
Dato(er) - 18/03/2019
09:30 - 15:30


FABEKO inviterer til miljødag sammen med våre assosierte medlemmer 18. mars.
Målet med temadagen er å ta opp spesielle utfordringer som FABEKOs miljøgruppe har definert og la leverandørene presentere de løsninger de ser på disse utfordringene.
Ny teknologi fra leverandørene må tilpasses behovet om bedre miljøfunksjoner.

 

Det er en klar målsetning om gjenbruk og null avfall ute hos våre medlemmer som produserer betong. For å få til dette må vi ha tett samarbeid med FABEKOs assosierte medlemmer. Dette inkluderer blant annet utnyttelse av funksjoner i styringssystemer i produksjonen som takler disse utfordringene. Gjenbruk og behandling av restmaterialer krever både økt kontroll og prøvetaking av materialer samt ny funksjonalitet i materialstrømmen.

FABEKO inviterer til temadag 18 mars 2019 kl 0930-1530. Sted: Meet Ullevål, Ullevål stadion i Oslo

Program

Meld deg på her