Fabrikkbetong (også kalt ferdigbetong) er en fersk og flytende betong produsert på betongfabrikk og levert på byggeplass. Alle FABEKOs medlemsbedrifter har sine fabrikker sertifisert gjennom Kontrollrådet. i henhold til Norsk Standard NS-EN 206/NA. Betong fra sertifisert betongfabrikk er en garanti for riktig kvalitet og godt miljø.

Betong er etter vann og stein, det mest brukte materialet i verden. Betong har meget god styrke, lang levetid, god formbarhet og kan lages av lokale, kortreiste råmaterialer. god varmelagrende evne. Betong brenner ikke, har gode lydisolerende egenskaper og lagrer termisk varme. Betong er med andre ord et svært anvendbart materiale!

Fabrikkbetong

Betong er det mest brukte materialet i verden. Hovedårsakene til dette er at betong produseres av lokale råmaterialer, har meget god styrke, lang levetid og god formbarhet. Betong brenner ikke, har gode varmelagrende- og lydisolerende egenskaper. Betong kan med andre ord brukes til det meste enten det er til hus eller anleggskonstruksjoner.

Fabrikkbetong er også kalt ferdigbetong eller plasstøpt betong.  Den produseres på fabrikk og transporteres i flytende form fram til byggeplassen der den støpes i former og herder.

Betong fra sertifisert betongfabrikk er en garanti for riktig kvalitet og godt miljø. Alle FABEKOs medlemmer er sertifiserte av Kontrollrådet i henhold til Norsk Standard NS-EN 206:2013+NA:2014.