Aktuelt

  Sikring av betongleveranser under COVID-19 utbruddet

  FABEKO bidrar med informasjon for å sikre betongleveranser under COVID-19 utbruddet. Vi samler praktisk informasjon om mulige tiltak for å hindre smitte samt informerer om potensielle konsekvenser av Koronaviruset for leveranser av betong. Les mer her: Tiltak mot Koronavirus

  Det er også etablert en egen facebook-gruppe der medlemsbedriftene bidrar med sine råd og erfaringer.

  Les mer »

  FABEKO gjennomfører Generalforsamling som webcast

  Digitalisering av møter har skutt fart i hele landet med bakgrunn i den vanskelige situasjonen med COVID-19 pandemien. Dette gjelder også FABEKOs mange møtearenaer- nå først Generalforsamlingen 1. april. Vi har utviklet en løsning der medlemmer kan logge seg på sendingen, avgi stemme og stille spørsmål underveis i sendingen.

  Les mer »

  Vi er tilgjengelige- men ikke på det vanlige kontoret

  Vi i FABEKO gått over til å gjennomføre aktivitetene fra hjemmekontor inntil videre. Vi fortsetter foreningens oppgaver men går blant annet over til web-baserte møter gjennom Microsofts «Teams-funksjon». De som deltar i møtene bør bruke egnede hodetelefoner for å redusere støy under møtene.

  Forøvrig treffes vi på epost og mobiltelefon. Du finner oss her

  Les mer »

  Avlysning av FABEKO-arrangementer

  Fabrikkbetongkonferansen 1-2. april og Betongpumpedagen 8-9. mai er avlyst.

  Etter råd fra helsemyndighetene og som resultat av våre egne vurderinger, ønsker ikke FABEKO å bidra til risiko for videre spredning av Korona-viruset blant våre medlemmer og samarbeidspartnere. Vi avlyser derfor våre arrangementer på Gardermoen i vår.

  Les mer »

  Fakturering av kontingent og medlemsavgift

  Det har kommet spørsmål om fakturaer fra FABEKO som gjelder kontingent og medlemsavgift for 2020. Tidligere ble dette fakturert to ganger pr år; ved årets begynnelse og på sommeren. For å redusere antall fakturaer og bilag, er dette i 2020 endret til å bli fakturert en gang pr år, nå i mars. FABEKO har organisert aktivitetene i to organisasjoner: Foreningen og Servicekontoret. Begge organisasjoner søker å benytte EHF-faktura så lang det lar seg gjøre. Vi forklarer her nærmere hva de enkelte fakturaer dekker:

  Les mer »

  Slik kommuniserer du om betong

  Dette arrangementet er avlyst: Les mer her

  Les mer »