Aktuelt

  Nye prognoser for byggemarkedet

  Prognosesenteret har 11. mai oppdatert  prognosene for byggemarkedet i perioden 2020–2022.
  Prognosene er basert på siste tids utvikling i markedet, og alle tabeller og markedskommentarer er blitt oppdatert.

  Les mer »

  Nye alminnelige betingelser

  FABEKO har i mai utarbeidet forslag til nye alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong. Bakgrunnen for revideringen er blant annet erfaringer som medlemsbedriftene har meldt tilbake etter utbruddet av COVID-19.

  Les mer »

  Nå kommer det nettbaserte A0-kurset for sjåfører

  Fra 19. mai kan du ta A0-kurset på nett. Dette har vært et sterkt ønske fra betongprodusenter og leverandører av betongpumpetjenester for å redusere tidsbruk til reiser. Corona-situasjonen har gjort at det er innført midlertidige ordninger for kompetansegivende kurs under Betongopplæringsrådet. Dette gjør det enklere å tilpasse utdanningen til nettkurs. Påmelding her

  Les mer »

  Har bedriften rett på kompensasjon i Corona-perioden?

  De medlemmene som deltok på ett av de to FABEKO-webinarene om Corona-tiltak, fikk presentert myndighetenes ordning  som kompenserer virksomheter for tapt omsetning som følge av utbruddet av Corona-viruset. Tilskuddet skal dekke uunngåelige faste kostnader der også kontingent/medlemsavgift til FABEKO kan inngå.

  Les mer »

  Klar- ferdig- innovasjon!

  Hvordan skal vi sikre effektive utviklingsprosesser og høy innovasjonsgrad i vår næring? FABEKO vil stimulere bedrifter til å samarbeide om gode ideer, utvikle gode utviklingsprosjekter og bistå til å oppå offentlig støtte. I webinaret 4.mai gir vi smakebiter på dette arbeidet.

  Les mer »

  Store mangler i materialrapport til departementet

  Rapporten «Lavutslippsmaterialer i bygg – Barrierer og muligheter», utarbeidet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, er full av mangler. Den bør derfor sees bort fra og oppdraget utlyses på nytt, skriver Betongelementforeningen i brev til departementet. FABEKO mener brevet fra Betongelementforeningen påpeker store faglige hull i rapporten fra NIBIO og CIVITAS.

  Les mer »