Aktuelt

  Betongmøte hos Forsvarsbygg

  Miljøseksjonen i Forsvarsbygg inviterte til frokostmøte med temaet betong 6. februar. Rundt 25 deltakere fikk 4 korte og interessante innlegg som presenterte de beste miljøløsningene med betong, målene med prosjektet BETONGløftet, optimal materialbruk og muligheter og utfordringer med lavkarbonbetong

  Les mer »

  Hvor brannfarlige er egentlig høye trehus?

  Forskningen avslører stor kunnskapsmangel, skriver sivilingeniør Eivind Løken.

  Dette er skremmende med tanke på hvordan enkelte pilotprosjekter i tre er bygget.

  Å dokumentere tilfredsstillende bæreevne basert på 90 minutters brannmotstand i standardiserte brannkurver blir feil for trekonstruksjoner som skal motstå fullstendige brannforløp. Ytelseskriteriet for brannmotstand er basert på erfaringer med stål- og betongkonstruksjoner, og kan ikke uten videre overføres til brennbare trekonstruksjoner. Mesteparten av den nasjonale og internasjonale forskningen innen temaet peker på store kunnskapsmangler.

  Les mer »

  Det var en gang i midten av 2050-årene…..

  Når de internasjonale ekspertene innen fabrikkbetong møtes i Oslo i juni 2018 står selvfølgelig både miljøløsninger og teknologi høyt på agendaen. Vi bringer her en smakebit av et av foredragene. Frederico Furlani fra SIMEM SpA fra Italia presenterer dette temaet under www.ermco2018.no

  Den digitale betongindustrien

  – integrasjon av de nye produksjonsprosessene i industriens 4.0-versjon

  Det var en gang i midten av 2050-årene, en ung betongbil med typebetegnelsen TM63X, mer kjent under kallenavnet «BETTY», holdt til i et større tettsted for digitale maskiner nær Oslofjorden.

  BETTY var en fullt digitalt skapt maskin, utstyrt med siste nytt av utstyr for å møte alle oppgaver, forberedt for å levere alle typer betong innenfor en radius på 100 km fra sitt hjemsted.

  Les mer »

  Ny fagrevisor for Fabekos Pumpegruppe

  Fabeko har skrevet avtale med Jørund Bjølverud (til høyre på bildet) som ny fagrevisor etter at Sverre Eriksen har gått av med pensjon.

  Les mer »

  Forslag til etiske retningslinjer

  FABEKO har utarbeidet et forslag til etiske retningslinjer. Dette forslaget er ment som en hjelp for medlemsbedriftene i arbeidet med utarbeidelse av bedriftenes etiske retningslinjer for egen virksomhet.

  Les mer »

  Stor suksess for FABEKOs forsikringsordning

  I 2017 takket så mange som 77 % av alle som fikk tilbud gjennom FABEKO sin forsikringsordning «JA» til å være med. Ordningen er nå veletablert og har så langt vært en suksess for medlemmene. Gjennomsnittlig besparelse var i 2017 mellom 20-30 %

  Les mer »