Aktuelt

  Flere elektriske betongleveranser

  I løpet av året er det lansert flere nye konsepter for betongbiler og mobile betongpumper med såkalte nullutslippsløsninger. Den norske betongbransjen er blant de første som tar i bruk denne teknologien og store bil- og maskinleverandører bruker Norge som testmarked. Les mer om dette i artikkelen i Byggeindustrien nr 19/2019

  Les mer »

  Veien til kompetansebevis

  Fra tid til annen får FABEKO, Norsk Betongforening eller Betongopplæringsrådet henvendelser fra bedrifter og/eller personer som har gått på A-kurs og som etterlyser kompetansebevis. Noen ganger viser det seg at forsinkelsen skyldes mangler i personinformasjonsskjema. For å sikre en effektiv saksbehandling, har vi  laget en liste over punkter i vegen fram til kompetansebevis.

  Les mer »

  Lavkarbonbetong- noen kommentarer til den nye versjonen av NB37.

  FABEKO mener det er positivt at markedet etterspør miljøvennlige betongløsninger. Begrepet Lavkarbonbetong er nå innarbeidet hos byggherrer, rådgivere og entreprenører i tillegg til hos betongprodusentene selv. FABEKO har oppsummert noen av endringene og lagt til noen kommentarer som vi mener er viktige for våre medlemmer. Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 Lavkarbonbetong (NB37) er nå tilgjengelig i revidert 2019-versjon og den inneholder flere endringer fra forrige versjon.

  Les mer »

  Ny versjon av NB37 er publisert

  Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 Lavkarbonbetong (NB37) er nå tilgjengelig i revidert 2019-versjon.

  Les mer »

  Trenger du EPDer for betongen din?

  Du kan ta fram EPDer for egne betongtyper på en rask og kostnadseffektiv måte ved å bruke betongbransjens eget EPD-verktøy. For å ta i bruk det nettbaserte verktøyet må du imidlertid ha brukerlisens. For å få denne lisensen må du gå på grunnleggende brukerkurs som arrangeres 1-2 ganger pr år. Det neste kurset går i Trøndelag 15. januar 2020. Kurset ble fulltegnet ved påmeldingsfristen 2. desember men vi har satt opp venteliste.

  Les mer »

  FAREBLIND er lansert

  Prosjekt Fareblind er et grunnleggende sikkerhetskurs for alle som skal utføre arbeid på en bygge- eller anleggsplass. Dette kurset har FABEKO ønsket seg lenge og nå er det tilgjengelig som gratis e-læringsprogram.

  Les mer »