Kurs og kompetanse

Kursbeskrivelser

FABEKO har et samarbeide med Norsk Betongforening, der Norsk Betongforening har ansvar for den praktiske gjennomføringen av FABEKOs betongkurs (A-kursene).

Kursene er utviklet og tilrettelagt for den løpende opplæring og kompetanseheving i betongindustrien.

Kursene er godkjent av Betongopplæringsrådet for tildeling av kompetansebevis, og er i henhold til myndighetenes krav til kompetanse for teknisk personell.

Kursenes innhold og program er forankret i ferdigbetongbransjens og betongpumpebransjens behov, og er kvalitetssikret ved FABEKOs deltakelse i kurskomiteen.

Følgende kurs omfattes av avtalen:

 • A0 – Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør
  kursoversikt
 • A0S – Sikkerhetskurs for pumpeoperatører og båndbilsjåfører
  kursoversikt
 • A1 – Grunnkurs i betongteknologi – for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder
  kursoversikt
 • A2 – Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder
  kursoversikt
 • A3 – Produksjons- og samsvarskontroll – for produksjons- og kontrolleder
  kursoversikt
 • A4 – Betongproduksjon – tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder*
  kursoversikt

*Pga. endring av formulering av kompetansekrav for produksjonsleder i NS-EN 206:2013+NA:2014 er kurset A5 fjernet. Noe av innholdet i dette kurset er flyttet over til både A1 og det gamle A6-kurset. A6-kurset er dermed utvidet med en dag, i forhold tidligere. Samtidig har kurset fått nytt navn; A4, for å få en logisk progresjon i kursstigen. (A4 var fram til siste halvdel av 1990-tallet et oppfriskningskurs for produksjonsledere, som måtte tas hvert 5. år. Det nye A4 har ingenting med dette å gjøre).

FABEKOs medlemmer har reduserte deltakeravgifter på kursene.

Kursene med påmeldingsskjema er nærmere beskrevet på Norsk Betongforenings hjemmesider.

Krav for tildeling av kompetansebevis

Klikk her for oversikt over krav for tildeling av kompetansebevis innen betongproduksjon