Kurs og kompetanse

Webinarer

En av FABEKOs hovedoppgaver er å øke kompetansen i medlemsbedriftene. Dette gjør vi gjennom å arrangere møtearenaer, kurs og publiserte veiledninger. I den siste tiden har mange arenaer blitt digitalisert og fra våren 2020 arrangeres vi flere webinarer og kurs på nettet.

Disse webinarene finner du her.

Dokumentert betongkompetanse

FABEKO er medlem av Betongopplæringsrådet og våre kompetansegivende kurs følger Betongopplæringsrådet regler for tildeling av kompetansebevis.

FABEKO samarbeider med Norsk Betongforening, der Norsk Betongforening har ansvar for den praktiske gjennomføringen av FABEKOs betongkurs. Det er imidlertid Betongopplæringsrådet som utsteder Kompetansebevis. Den standarden vi følger er «NS-EN 206:2013+NA:2017» for betongproduksjon og den inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse. Disse kompetansekravene gjelder nå for alle arbeider som omfattes av denne standarden. Det stilles krav til dokumentasjon i form av; forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. I NS EN 206+NA Betongproduksjon stilles det krav til kompetanse hos produksjonsleder, blandemaskinoperatør, laborant og betongtransportører herunder båndbilsjåfører og pumpeoperatører. Begrepet NA er et nasjonalt tillegg til den europeiske standarden som i Norge blant annet definerer kompetansekrav mer detaljert.

Kursene er utviklet og tilrettelagt for den løpende opplæring og kompetanseheving i betongindustrien og mer informasjon om disse kursene er tilgjengelig på Betongopplæringsrådets nettside.

Kursenes innhold og program er forankret i ferdigbetongbransjens og betongpumpebransjens behov, og er kvalitetssikret ved FABEKOs deltakelse i kurskomiteen.

Følgende kurs omfattes av avtalen:

  • A0 – Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør
  • A0S – Sikkerhetskurs for pumpeoperatører og båndbilsjåfører
  • A1 – Grunnkurs i betongteknologi – for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder
  • A2 – Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder
  • A3 – Produksjons- og samsvarskontroll – for produksjons- og kontrolleder
  • A4 – Betongproduksjon – tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder*

Se oversikt over kommende kurs

*Pga. endring av formulering av kompetansekrav for produksjonsleder i NS-EN 206:2013+NA:2014 er kurset A5 fjernet. Noe av innholdet i dette kurset er flyttet over til både A1 og det gamle A6-kurset. A6-kurset er dermed utvidet med en dag, i forhold tidligere. Samtidig har kurset fått nytt navn; A4, for å få en logisk progresjon i kursstigen. (A4 var fram til siste halvdel av 1990-tallet et oppfriskningskurs for produksjonsledere, som måtte tas hvert 5. år. Det nye A4 har ingenting med dette å gjøre).

Ansatte i FABEKOs ordinære fabrikkbetong-medlemmer har reduserte deltakeravgifter på A-kursene.

Kursene med påmeldingsskjema er nærmere beskrevet på Norsk Betongforenings hjemmesider.

Krav for tildeling av kompetansebevis

Kursbevis tildeles etter hvert gjennomført og bestått kurs. Kompetansebevis utstedes av Betongopplæringsrådet når alle kurs i serien er gjennomført og dokumenterte forkunnskaper og praksis foreligger. Det er viktig at Personopplysningsskjema fylles ut og signeres av arbeidsgiver

Klikk her for oversikt over krav for tildeling av kompetansebevis innen betongproduksjon

Sikkerhet ved transport og pumping av betong

Les mer om sikkerhetsopplæring her

Sjekkliste for opplæringsplan for betongsjåfører og pumpeoperatører

FABEKO har laget en kort veiledning om krav til dokumentert praksis for betongsjåfører og pumpeoperatører med en sjekkliste som kan brukes i opplæringsplanene
Les mer her