Medlemmer

Som medlemmer av foreningen kan etter søknad opptas bedrifter som kommersielt fremstiller og distribuerer fabrikkblandet betong i Norge,  og som er godkjent av Kontrollrådet, eller tilsvarende offentlig godkjent kontrollorgan.

Medlemmer i FABEKOs Pumpegruppe er bedrifter som leverer betongpumpetjenester.

Som assosierte medlemmer kan opptas bedrifter og leverandører som er interessert i FABEKOs virksomhet og som støtter FABEKO økonomisk.

Her er medlemslistene:

Betongprodusenter

FABEKOs Pumpegruppe

Assosierte medlemmer