Medlemmer

Som ordinære medlemmer av foreningen kan etter søknad opptas bedrifter som kommersielt fremstiller og distribuerer fabrikkblandet betong i Norge,  og som er godkjent av Kontrollrådet, eller tilsvarende offentlig godkjent kontrollorgan.

Medlemmer i FABEKOs Pumpegruppe er bedrifter som leverer betongpumpetjenester.

Som assosierte medlemmer kan opptas bedrifter og leverandører som er interessert i FABEKOs virksomhet.

Medlemsavgifter

Alle FABEKOs medlemmer deltar i foreningen med en årlig kontingent på kr 500,- pr bedrift

I tillegg til medlemskapet i foreningen yter medlemmene et tilskudd til driften av FABEKOs servicekontor og de prosjektene som FABEKO gjennomfører på vegne av medlemmene. Tilskuddet i 2018 er:

  • Ordinære medlemmer: kr 5000,- + kr 0,80 pr m3 produsert i foregående år
  • Assosierte medlemmer: kr 14.000
  • Pumpegruppa:  kr 2.500,- som inkluderer en betongpumpe. Det er tillegg på kr 1.200 pr ekstra betongpumpe utover den første

Her er medlemslistene:

Betongprodusenter

FABEKOs Pumpegruppe

Assosierte medlemmer