FABEKO har to ulike medlemsgrupper

  • Ordinære medlemmer: Ordinære medlemmer er selskaper som kommersielt fremstiller og distribuerer fabrikkblandet betong i Norge. Medlemmene opptas etter søknad og skal være godkjent av Kontrollrådet, eller tilsvarende offentlig godkjent kontrollorgan.
  • Medlemmer i Pumpegruppa: Medlemmer i FABEKOs Pumpegruppe er bedrifter som leverer betongpumpetjenester i Norge.

Medlemmer i FABEKO

FABEKO har to ulike medlemsgrupper

  • Ordinære medlemmer: Ordinære medlemmer er selskaper som kommersielt fremstiller og distribuerer fabrikkblandet betong i Norge. Medlemmene opptas etter søknad og skal være godkjent av Kontrollrådet, eller tilsvarende offentlig godkjent kontrollorgan.
  • Medlemmer i Pumpegruppa: Medlemmer i FABEKOs Pumpegruppe er bedrifter som leverer betongpumpetjenester i Norge.

Medlemsavgifter

Norsk Fabrikkbetongforening FABEKO er videreført som egen forening etter at Fabeko Servicekontoret fusjonerte med Byggutengrenser og skiftet navn til Betongfokus fra 1. januar 2022.

Alle medlemmer i foreningen bidrar med en årlig kontingent på kr 1.500,- pr produksjonsenhet for betongproduserende medlemmer og pr bedrift for medlemmer i pumpegruppa.

Medlemmer i pumpegruppa betaler i tillegg kr 3.000,- pr selskap inkludert 1 betongpumpe med tillegg på kr 1.200 pr ekstra betongpumpe opp til maks. 10 pumper. Dette er medlemmenes tilskudd til drift av pumpegruppas aktiviteter.

Tidligere assosierte medlemmer i Fabeko ble etter fusjonen med Byggutengrenser overført til ordinære medlemmer i Betongfokus.

Norsk Fabrikkbetongforening Fabeko yter tjenester internt til medlemmer: Dette er Fabeko

Betongfokus ivaretar kommunikasjon ut mot byggebransjen og myndigheter: Dette er Betongfokus

Medlemsgrupper:

Ordinære medlemmer i Norsk fabrikkbetongforening Fabeko er selskaper som kommersielt fremstiller og distribuerer fabrikkblandet betong i Norge. Medlemmene må være godkjent av Kontrollrådet, eller tilsvarende offentlig godkjent kontrollorgan.

Medlemmer i FABEKOs Pumpegruppe er bedrifter som leverer betongpumpetjenester i Norge.

Alle medlemmer i Norsk fabrikkbetongforening Fabeko skal også være medlemmer av Betongfokus (tidligere Fabeko Servicekontoret)

Medlemsavgift til Betongfokus beregnes som kr 5000,- pr fabrikk med tillegg av kr 1,00 pr produserte m3 fabrikkbetong.

Noen av medlemstilbudene

Les mer om forsikringstilbudet

Besparelser etter energirevisjoner gjennom ENEAS-ta kontakt med oss for mer informasjon.

Fabeko-medlemmer får store rabatter på A-kurs gjennom Norsk Betongforening, les om kurs her.

Fabeko-medlemmer får fri lisens for bruk av EPD-verktøy gjennom LCA.no (brukerkurs er nødvendig)

Møtearenaer for bransjen

Tilgang på veiledere for nedlasting fra nettsiden