FABEKO har tre ulike medlemsgrupper

  • Ordinære medlemmer: Ordinære medlemmer er selskaper som kommersielt fremstiller og distribuerer fabrikkblandet betong i Norge. Medlemmene opptas etter søknad og skal være godkjent av Kontrollrådet, eller tilsvarende offentlig godkjent kontrollorgan.
  • Medlemmer i Pumpegruppa: Medlemmer i FABEKOs Pumpegruppe er bedrifter som leverer betongpumpetjenester i Norge.
  • Assosierte medlemmer: Assosierte medlemmer er bedrifter og leverandører som er interessert i- og vil støtte FABEKOs virksomhet og som ikke faller inn under de to medlemsgruppene over.

Medlemmer i FABEKO

FABEKO har tre ulike medlemsgrupper

  • Ordinære medlemmer: Ordinære medlemmer er selskaper som kommersielt fremstiller og distribuerer fabrikkblandet betong i Norge. Medlemmene opptas etter søknad og skal være godkjent av Kontrollrådet, eller tilsvarende offentlig godkjent kontrollorgan.
  • Medlemmer i Pumpegruppa: Medlemmer i FABEKOs Pumpegruppe er bedrifter som leverer betongpumpetjenester i Norge.
  • Assosierte medlemmer: Assosierte medlemmer er bedrifter og leverandører som er interessert i- og vil støtte FABEKOs virksomhet og som ikke faller inn under de to medlemsgruppene over.

Medlemsavgifter

FABEKO er organisert med to ulike organisasjoner: Foreningen og Servicekontoret

Alle FABEKOs medlemmer deltar i Foreningen med en årlig kontingent på kr 500,- pr produksjonsenhet for ordinære medlemmer og pr bedrift for medlemmer i pumpegruppa og de assosierte medlemmene.

FABEKOs medlemmer deltar også i aktivitetene som organiseres gjennom Servicekontoret og som finansieres av de følgende tilskuddene:

Ordinære medlemmer: kr 5000,- + kr 0,80 pr m3 produsert i foregående år eller estimert årsvolum for nyetablerte medlemmer. Tilskuddet gjelder for hver enkel betongfabrikk

Assosierte medlemmer: kr 14.000. Tilskuddet gjelder for hvert enkelt selskap eller juridisk enhet som er medlem

Medlemmer i pumpegruppa: kr 2.500,- pr selskap inkludert 1 betongpumpe med tillegg på kr 1.200 pr ekstra betongpumpe opp til maks. 10 pumper