Miljø

Betong og miljø

Miljø har stått høyt på agendaen til FABEKO i flere år. Et stadig større fokus på miljø har ført til at bransjen har funnet det ønskelig og nødvendig å dokumentere betongs miljøegenskaper og utvikle materialet og ferdigbetongbransjen i en mer bærekraftig retning.

Gjennom en rekke prosjekter som er gjennomført i egen regi eller i oppdrag hos Sintef, Østfoldforskning, Bioforsk og andre er det utviklet mye nyttig og god dokumentasjon om betongs miljøegenskaper. Noe av dette finner du FABEKOs hjemmesider.

Blant de mange prosjektene FABEKO har gjennomført, er utvikling av et regneverktøy for utarbeidelse av miljøvaredeklarasjoner (EPD-er – Environmental Product Declaration) for ferdigbetong levert til byggeplassen. En EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Verktøyet er enkelt å bruke, og gjør det mulig for ferdigbetongprodusenter å på kort tid lage EPDer for spesifikke betonger levert fra en fabrikk. Her finner du eksempler på EPDer for betong.

Dokumentasjon om betong og miljø finner du på disse sidene:

Betongproduksjon – Restmaterialer og utslipp

HMS – Sikkerhet ved bruk

Miljøkonsekvenser av betong i bygg

Deklarasjoner

Miljøstandard for betongproduksjon – Veiledning