HMS

HMS, helse – miljø – sikkerhet

Dokumentasjon om HMS-forhold for betong finner du på disse sidene (noen av disse krever pålogging som FABEKO-medlem):

Sikkerhet ved betongtransport og pumping- kompetanse og kurs

Sikkerhet ved bruk

Betongproduksjon og -leveranser

Miljøstandard for betongproduksjon krever pålogging på Min side

Publiserte EPDer for fabrikkbetong hos EPD-Norge

Betongens miljøegenskaper

FDV deklarasjon for betong

Indikatorer for HMS/SHA i bygge- og anleggsprosjekter (utarbeidet av SfS BA)

Helse, miljø og sikkerhet har stått høyt på agendaen hos oss i FABEKO i mange år.

Gjennom en rekke prosjekter som er gjennomført i egen regi eller i samarbeid SINTEF Byggforsk, Østfoldforskning, Bioforsk og andre er det utviklet nyttig informasjon om betongs miljøegenskaper. Noe av dette finner du her på FABEKOs hjemmesider og på Byggutengrensers hjemmeside.