Betongproduksjon og leveranser

Veileder for utslippsfrie byggeplasser

Dette er en ekstern veileder som blant annet viser til potensialet for elektrifisering av betongpumper

Les mer her

Veiledning for behandling av restmaterialer ved betongproduksjon.
SINTEF, SBF BK F07014, 2007

Veileder fra SINTEF med kommentarer fra Mattilsynet som gir betongprodusentene praktiske prosedyrer for forsvarlig håndtering av restmaterialer. Myndigheter som Fylkesmiljøkontorene kan bruke rapporten når de fastsetter hvilke krav de bør stille til produsentene.

Last ned veilederen her.

Betong i bevegelse. Sammendrag i brosjyreform av SINTEF-rapport SBF BK F07014

Veiledning for behandling av restmaterialer ved betongproduksjon.

Last ned brosjyren her.

Sedimenteringsbasseng, FABEKO, 1998

Retningslinjer for dimensjonering, utforming og bygging av sedimenteringsbasseng til vaskevann fra betongbiler og blandeverk. Sedimentering skiller ut betongklumper og slam.

Last ned Retningslinjer for sedimenteringsbasseng her.

Innvirkning av betong, vaskevann og slam på miljøet ved deponi
og muligheter for gjenbruk. SINTEF, STF50 F05205, 2005

Dokumentasjon fra SINTEF om miljøvirkninger av deponert betong, vaskevann og slam, særlig ved deponering til sjø. Rapporten ser også på gjenbruk av vaskevann og slam. Konklusjonen er at tungmetaller fra betong, slam og vaskevann verken er et problem for deponi eller gjenbruk.

Last ned dokumentasjonen fra SINTEF her

Betongslam som tilsetning til jord ved dyrking av raigras og rødsvingel.
Bioforsk, Vol. 3 Nr. 114, 2008

Betongslam kan brukes som jordforbedringsmiddel. Rapporten beskriver et forsøk der betongslam forbedret spiring og vekst uten å forurense jord eller planter.

Last ned rapporten fra Bioforsk her.

CO2-utslipp – sement og betong – utfordringer og perspektiver.
Norsk Betongforenings Miljøkomité, 2008

Gjennomgang av CO2-utslipp fra produksjon av sement og betong og mulige tiltak for å redusere utslippene.

Last ned CO2-rapporten her.