HMS – Sikkerhet ved bruk

Sikkerhetsdatablad fersk fabrikkblandet betong

Utgitt 2007 og revidert i 2014 og 2016 med Eco Publisher/Eco Online.

Norsk versjon

Engelsk versjon

Forsiktighetsregler ved håndtering av fersk betong, FABEKO

HMS-blad til kunder med oversikt over farer og håndteringsregler for å unngå dem.

Norsk versjon

Engelsk versjon

Sikkerhetsveiledning ved bruk av betongpumpe, FABEKO

Veiledningen angir forholdsregler ved pumping av betong og ansvarsfordeling mellom leverandøren av betongpumpe­tjenesten, pumpekjøreren og byggeplassledelsen. Utarbeidet etter tilsvarende veileder fra tyske Steinbruchs-Berufs-Genossenschaft.
Bør finnes i alle betongpumper i Norge.

Norsk versjon

Engelsk versjon

Sikkerhetskontroll av mobilt betongpumpeutstyr, båndbiler og teleskoprenner

FABEKO, utgave 3.5 fra 2017
Bransjestandard for periodisk sikkerhetskontroll av betongpumper og transportbånd på båndbiler.
Bransjestandarden er utviklet i samarbeid med Norsk Sikkerhet Sertifisering AS og Utviklings­konsult.

Last ned bransjestandarden her

Totalvekter og aksellaster for lastebiler og vogntog

FABEKO minner om EU-reglene for maksimalt tillatte totalvekter og aksellaster. En vanlig betongbil er 2,5 m bred, 4,0 meter høy og 10,0 meter lang. Den veier ofte 30 tonn eller mer og det kreves forsiktighet ved leveranser. Mottaksstedet må være tilrettelagt for å kunne ta i så store og tunge kjøretøy.

Se totalvekter her

Se aksellaster her

Sikkerhet ved betongtransport og pumping

FABEKO har laget et oversikt over hvordan sjåføropplæring kan legges opp. Krav til opplæring finner vi både i lover og forskrifter men også i standard for betongproduksjon og leveranse. Les mer om dette her