FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon (Forvaltning, drift og vedlikehold). Multiconsult, 2005

Mal for utarbeidelse av Forvaltning, drift og vedlikeholds- (FDV)-dokumentasjon for betong.
Mal og dataverktøy er utarbeidet av Multiconsult.

Last ned FDV-dokumentasjonen her.