Tiltak mot Koronavirus

Byggebransjen har en god mulighet for å holde hjulene i gang. Dette er viktig i en tid der mange andre samfunnsfunksjoner er stengt ned eller går på sparebluss. Betongleveranser foregår i stor grad utendørs, utført av erfarne operatører med hjelp av maskiner og kjøretøyer. Det gir gode muligheter for å følge myndighetens råd om avstand mellom personell og skjerpet hygiene. Betong er en sentral del av samfunnsbygging og sikkerhet og dette krever at vi som jobber i bransjen gjør særskilte grep for å holde leveransene i gang.

FABEKO vil søke å gi praktiske råd for hvordan forebyggende tiltak kan gjennomføres i kontormiljø, på betongfabrikk, under betongtransport og ved betongpumping ute på byggeplassen. FABEKO ber medlemsbedriftene å iverksette overgripende bedriftsinterne tiltak for å forebygge at viruset sprer seg innen selskapet. Disse tiltakene må følge de til enhver tid gjeldede forebyggende tiltakene fra nasjonale og lokale myndigheter. Se FABEKO veileder.

Se også mer informasjon på helsenorge.no.

For å kunne gi en bedre oversikt over anbefalte tiltak på ulike nivåer og på ulike ledd i leveransekjeden, har vi delt inn informasjonen i tiltak for:

Administrativt kontormiljø

Betongfabrikk

Betongtransport

Betongpumping

Smittevernutstyr og andre produkter

Vi ber om råd og erfaringer fra alle medlemmer og forretningsforbindelser for å oppdatere informasjonen. FABEKO kan kontaktes via epost eller egen facebook-gruppe for dette temaet.

De anbefalte tiltakene kan oppfattes å være strenge men er satt opp som en påminnelse om at smittefaren synes økende.