Om FABEKO

Vår målsetting er å øke forbruket av fabrikkblandet betong og utvikle nye markedsområder for plasstøpte løsninger. Dette oppnås gjennom å sette medlemmene i fokus, gjennom økt engasjement med aktørene i byggeprosessen.

FABEKOs strategiske tiltak er innenfor områdene:

  • Kompetanseutvikling
  • Miljøbevissthet
  • Rammebetingelser og internasjonalisering
  • Markedsorientering

Kompetanseutvikling

Sørge for videreutvikling av kunnskap om betong og plasstøpte løsninger hos betongleverandørene og de øvrige aktørene i byggeprosessen.

Sørge for at det opprettholdes et fullt opplæringstilbud for å tilfredsstille gjeldende kompetansekrav.

Arbeide for rekruttering gjennom skole- og undervisningssystemet.

Teknologiutvikling

Bidra til utvikling av konkurransedyktige løsninger basert på plasstøpt betong som tilfredsstiller sluttbrukers krav og forventninger til funksjon, estetikk og ressursbruk.

Markedsorientering

Bidra til en mer markedsorientert bransje ved aktivt å lytte til markedets krav og behov.

Påvirke beslutningstakere for valg av plasstøpte løsninger.

Korte ned avstanden mellom aktørene i byggeprosessen gjennom tverrfaglig samspill, kommunikasjon, kompetansetiltak og produktinformasjon.

Utvikle konkurransedyktige plasstøpte løsninger som tilfredsstiller sluttbrukers krav og forventninger til funksjon, estetikk og ressursbruk.

Miljø

Dokumentere betongens miljøprofil som et miljøriktig og ressursvennlig byggemateriale.

Ha en løpende dialog med miljømyndigheter for å sikre hesiktsmessige rammebetingelser.

Bidra til å heve medlemsbedriftenes miljøprofil.

Dette skal oppnås ved at bedriftene tilfredsstiller gjeldende miljøkrav med prosedyre for godkjent avfallshåndtering.

Rammebetingelser/Internasjonal virksomhet

Påvirke nasjonale og internasjonale rammebetingelser for bruk av fabrikkblandet betong gjennom aktiv deltakelse i komitéarbeid, lobbyvirksomhet, nettverksamarbeid og relasjonsbygging.

Personopplysninger

Personvernerklæringen beskriver hva FABEKO samler inn og hvordan denne informasjonen om besøkende på våre nettsteder brukes.
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger vi registrerer om deg i forbindelse med foreningens arrangementer er; navn, epostadresse, firmanavn og mobiltelefonnummer. I tilknytning til arrangementer der det blir fakturert en deltageravgift, eller for fakturering av kostnader, registrerer vi også bedriftens fakturaadresse

Les mer om FABEKOs personvernerklæring her