FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening er en bransjeforening for produksjon og levering av fabrikkbetong inklusive betongpumping. Foreningen skal arbeide for å fremme fabrikkbetong som ledende byggemateriale og tilfredsstille bransjens behov, både med hensyn til medlemsrettede aktiviteter og til aktiviteter rettet mot kundegrupper, brukere og opinion.

Foreningen skal arbeide for at fabrikkbetongbransjen skal drive en miljøvennlig og sikker produksjon og levering av betong.

FABEKOs mål og strategi skal bidra til at FABEKOs arbeid skal struktureres slik at medlemmenes behov blir tilfredsstilt så langt som mulig, og at plasstøpt betong skal oppnå en størst mulig markedsandel med lavest mulig påvirkning av miljø og klima.

FABEKOs administrasjon

Daglig leder: Jan Eldegard Hjelle
Mob: 911 79 109
E-post: jeh@fabeko.no

Teknisk sjef: Espen Kurås
Mobil: 416 25 592
E-post: ek@fabeko.no

FABEKOs adresse

Postboks 2312 Solli
0201 OSLO

Besøksadressse:
Dronning Mauds Gate 15, Oslo (Tekna)

Faktura sendes via EHF til org nr 987 884 223

Alternativt via epost til: mb.19168@xledger.net

FABEKOs styre

Styremedlemmer

 • Lars Haagen Børrud (styreleder), Skedsmo Betong AS
 • Tore Mosand (nestleder), Nordland Betong AS
 • Eric Staurset, Unicon AS
 • Marianne Barlien Berge, Ryfoss Betong AS
 • Trond Skjæveland, Sola Betong AS
 • Otto Poulsen, NorBetong AS

Vararepresentanter:

 • Øystein Bækkelien, Betong Øst AS
 • Morten A. Lie, Hokksund Betong AS

Styrende arbeidgrupper

FABEKO har delt inn landet i fire regioner som har hver sin styrende arbeidsgruppe.. Vi forsøker å rekruttere unge personer inn i disse gruppene for å skape kontinuerlig fornyelse. En viktig samarbeidspartner for FABEKO er YBN- Yngres Betongnettverk som er organisert gjennom Norsk Betongforening.

 • Region Nord består av medlemmer i Troms og Finnmark og Nordland
 • Region Midt/Vest av medlemmer i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland
 • Region Sør består av medlemmer i Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark
 • Region Øst består av medlemmer i Oslo, Viken og Innlandet