Fra 1. januar 2022 ble FABEKO Servicekontoret og Byggutengrenser slått sammen til foreningen Betongfokus

Norsk Fabrikkbetongforening videreføres som en egen forening for følgende bedrifter:

 • fabrikker som produserer fabrikkblandet betong i Norge og som er godkjent av Kontrollrådet
 • bedrifter som leverer tjenester knyttet til pumping av betong

Norsk Fabrikkbetongforening skal fremme medlemmenes kompetanse og interesser.

FABEKOs administrasjon

Daglig leder: Jan Eldegard Hjelle
Mob: 911 79 109
E-post: jan@betongfokus.no

Teknisk sjef: Espen Kurås
Mobil: 416 25 592
E-post: espen@betongfokus.no

FABEKOs adresse

Postboks 2312 Solli
0201 OSLO

Besøksadressse:
Dronning Mauds Gate 15, Oslo (Tekna)

Faktura sendes via EHF til org nr 977 056 535

Alternativt via epost til: fabeko@ebilag.com

FABEKOs styre

Styremedlemmer

 • Tore Mosand (styreleder), Nordland Betong AS
 • Lars Haagen Børrud (nestleder), Skedsmo Betong AS
 • Eric Staurset, Unicon AS
 • Marianne Barlien Berge, Ryfoss Betong AS
 • Trond Skjæveland, Sola Betong AS
 • Otto Poulsen, NorBetong AS

Vararepresentanter:

 • Øystein Bækkelien, Betong Øst AS
 • Morten A. Lie, Hokksund Betong AS

Styrende arbeidgrupper

FABEKO har delt inn landet i fire regioner som har hver sin styrende arbeidsgruppe.. Vi forsøker å rekruttere unge personer inn i disse gruppene for å skape kontinuerlig fornyelse. En viktig samarbeidspartner for FABEKO er YBN- Yngres Betongnettverk som er organisert gjennom Norsk Betongforening.

 • Region Nord består av medlemmer i Troms og Finnmark og Nordland
 • Region Midt/Vest av medlemmer i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland
 • Region Sør består av medlemmer i Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark
 • Region Øst består av medlemmer i Oslo, Viken og Innlandet