FABEKOs administrasjon

Daglig leder
Jan Eldegard Hjelle

M: 911 79 109
E: jeh@fabeko.no

Teknisk sjef
Espen Kurås

M: 416 25 592
E: ek@fabeko.no

Postadresse
Postboks 2312 Solli
0201 OSLO

Besøksadressse
Dronning Mauds Gate 15, Oslo (Tekna)