FABEKO skal være en viktig kilde for informasjon om betong og fabrikkbetong spesielt. På våre temasider har vi samlet artikler som er skrevet av FABEKO og publisert i ulike media. På disse mediasidene har vi lagt inn foto og illustrasjoner som fritt kan brukes med referanse til oppgitt fotograf samt til FABEKO. FABEKO har produsert videoer med ulike temaer og fra møter. Disse videoene er lagt på FABEKOs YouTube-kanal. Pressebilder med logo er også tilgjengelig på de følgende sidene.