Tittel
FABEKOs bransjestandard versjon 3.8 for dokumentert kontroll
Markedsrapport oktober 2022
Rapporter
Betongpumpedagen 2022 – Dette skjer i FABEKOs Pumpegruppe, mål og status for arbeidet.
Betongpumpedagen 2022 – Oppsummering fra arbeidet med Fabekos kontrollordning
Betongpumpedagen 2022 – Presentasjon av styringsverktøyet AdmMit
Betongpumpedagen 2022 – Kurs før og nå
Betongpumpedagen 2022 – Personalomsorg når ulykken rammer
Betongpumpedagen 2022 – Utførelse av betongkonstruksjoner i vann
Betongpumpedagen 2022 – Utfordringer med pumping av miljøbetonger
Markedsrapport 24-06-22
Rapporter
Valg av pumpeslanger
Veiledninger
Fabekos høringssvar til endringer i kjøre- og hviletid
Nye kjøre- og hviletider høringsnotat
Tabell for valg av riktige pumpeslanger
Regelrådets uttalelse til forskrift om betongproduksjon
Fabekos uttalelse til forskrift om betongproduksjon
FABEKOs markedsrapport november 2021
Rapporter
Konsekvensvurderinger av forskrift om betongproduksjon
Produksjonsmiljø
Høringsbrev om ny forskrift om betongproduksjon
Produksjonsmiljø
Høringsutkast til ny forskrift om betongproduksjon
Produksjonsmiljø
Materialnøytrale funksjonskrav 10. november 2021
FABEKOs bransjestandard versjon 3.7 for dokumentert kontroll
Datablad og dokumentasjon
Produksjon av fabrikkbetong til 2020
Rapporter
Sikkerhetsdatablad for fersk fabrikkblandet betong- utgave 19. mai 2021
Vedtekter FABEKO pumpegruppa 7-mai 2021
Alminnelige betingelser
Veiledning for betongpumpeslanger, mai 2021
Veiledninger
FABEKO markedsrapport våren 2021
Rapporter
Veileder for GTIN for byggenæringen
Rapporter
Innspill til Asker kommunes temaplan mot klimaendringer
Artikler
Registrering av fersk fabrikkblandet betong i Produktregisteret
Veiledninger
FABEKOs bransjestandard for dokumentert sikkerhetskontroll versjon 3.6
Veiledninger
Presentasjon av plasstøpte betongdekker
Veiledninger
Oppsummering av kromprosjektet
Pumping med spesielle smittevernregler
Veiledninger
Opplæring i smitteverntiltak for betongsjåfør
Veiledninger
Opplæring i smitteverntiltak for pumpeoperatør
Veiledninger
Brev fra Statens Vegvesen 2007- unntak for betongpumper
FABEKOs betong-presentasjon til bruk for medlemsbedriftene
Media logoer, Rapporter, Veiledninger
Bygg- og anleggsmarkedet 2020-2022 pr november 2020
Rapporter
FABEKO Markedsblikk november 2020
Rapporter
Produksjonsvolum fabrikkbetong 2019
Rapporter
Energirevisjoner for FABEKO-medlemmer sparer store summer
Beskyttet: Skjema for dokumentasjon av sjåførkompetanse
Veiledninger
Regler for karantene
Veiledninger
Veileder om smittevern for sjåfører
Veiledninger
Kan bli best i verden på grønn betong
Artikler
FABEKO-logo – jpg
Media logoer
Fabeko logo – Eps (ikon)
Media logoer
Fabeko logo – Adobe illustrator (ikon)
Media logoer
Beskyttet: FABEKO markedsrapport juni 2020- Prognosesenteret
Beskyttet: Vedtekter for FABEKO – Servicekontoret
Beskyttet: Vedtekter FABEKO – Pumpegruppe
Beskyttet: Vedtekter for FABEKO – Norsk Fabrikkbetongforening
Beskyttet: Markedsblikk fra Prognosesenteret, betongstatistikk og prognoser hver 6. mnd
Beskyttet: Juridisk vurdering av leveranser i henhold til NS 8409 sammenlignet med FABEKOs ASL
Veiledning pumping av betong
Veiledninger
Sikker jobbanalyse for betongpumpe
Veiledninger
Salgs- og leveringesbetingelser for pumpearbeider – 2019
Veiledninger
Code of practice for the use of concrete pumps – responsibility and precausions
Veiledninger
Veiledning for bruk, vedlikehold og kontroll av betongpumpeslanger
Veiledninger
Veiledning for bruk av pumpetjenester– ansvarsforhold og viktige forhåndsregler
Veiledninger
Sjekkliste pumpebestilling
Veiledninger
Veiledning om nye salgs og leveringsbetingelser – 2019
Veiledninger
General terms of sale and delivery for concrete pumping services – 2019
Veiledninger
FDV dokumentasjon – eksempel
Alminnelige betingelser
FABEKOs antitrustpolitikk
Alminnelige betingelser
FABEKOs etiske retningslinjer
Alminnelige betingelser
General terms and conditions of sale and delivery of ready-mixed concrete – 2020
Alminnelige betingelser
Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong 2020
Alminnelige betingelser
FABEKOs forslag til normverdier for innholdet i utslippsvann fra betongfabrikk
Produksjonsmiljø
Disponering og gjenbruk av returbetong og betongslam
Produksjonsmiljø
Drift av sedimentasjonsanlegg
Produksjonsmiljø
Sikkerhetsdatablad fersk fabrikkblandet betong
Datablad og dokumentasjon
Safety data sheet – fresh factory mixed concrete
Datablad og dokumentasjon
Forsiktighetsregler ved håndtering av fersk betong
Datablad og dokumentasjon
Safety precautions freshly mixed concrete
Datablad og dokumentasjon
Veiledning ved bruk av betongpumpe – ansvar og viktige forhåndsregler
Veiledninger
Code of practice for the use of concrete pumps
Veiledninger
Starthjelp til betongvirksomheter som ønsker miljøsertifisering etter ISO14001:2015
Produksjonsmiljø
Prøvetaking og dokumentasjon av utslippsvann
Produksjonsmiljø
Prøvetaking og dokumentasjon av betongslam
Produksjonsmiljø
FABEKOs miljøstandard for betongproduksjon
Produksjonsmiljø
Fabekos mål og strategi 2018-2020
Rapporter
Veiledning fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser
Veiledninger
Veiledning bruk av NS EN 206
Veiledninger
Intern veileder for produksjon av betonggulv
Veiledninger
FABEKOS gulvnorm
Veiledninger