Regionene

FABEKO har sin medlemsmasse spredt over hele landet. Behovene og interessene til medlemmene kan variere fra en landsdel til en annen. En viktig del av FABEKOs arbeid utføres derfor på regionsnivå.

FABEKO har delt inn landet i fire regioner som har hvert sitt styre. Vi forsøker å rekruttere unge personer inn i disse styrene for å skape kontinuerlig fornyelse. En viktig samarbeidspartnere for FABEKO er YBN- Yngres Betongnettverk som er organisert gjennom Norsk Betongforening.

Region Nord (Finnmark, Troms og Nordland)
Region Midt/Vest (Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland)
Region Sør (Rogaland, Agderfylkene, Telemark og Vestfold)
Region Øst (Oslo, Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland).

Regionsstyre Nord

Kristian Tingvold, Vesterålsbetong AS, Sortland (leder)
Tor Einar Breistrand,  HGB Betong AS
Rolf Terje Jakola, Kirkenes Ferdigbetong AS
Arnt Ove Nordahl, Namdal Betong & Plast AS, Overhalla

Regionsstyre Midt/Vest
Runar Aas, Unicon AS, Bergen (leder)
Leif Ronny Inderberg, Sylteosen Betong AS, Elnesvågen
Kjell Børø, Hitra Bygg & Betong AS
Kristian Borgen, Brødrene Borgen Ferdigbetong AS
Magnus Gade Skjeggerud, Norbetong AS

Regionsstyre Sør
Trond Skjæveland, Sola Betong AS, Sola Betong (leder)
Johnny Christensen, Unicon AS, Kristiansand
Roar Vigre, Ølen Betong AS, Ølensvåg
Lovise Amanda Hundseid, Ølen Betong, Ølensvåg (fra de yngre)

Regionsstyre Øst
Kristian Lyngås Johnsen, Betong Øst, Kongsvinger (leder)
Bent Einar Nygren , Unicon AS, Oslo
Morten André Lie, Hokksund Ferdigbetong AS, Hokksund
Marianne Rødby, NorBetong AS, Østfold
Stig Rune  Kjernsli, Betong Øst AS