Regionene

FABEKO har sin medlemsmasse spredt over hele landet. Behovene og interessene til medlemmene kan variere fra en landsdel til en annen. En viktig del av FABEKOs arbeid utføres derfor på regionsnivå.

FABEKO har delt inn landet i fire regioner, hhv. Region Nord (Finnmark, Troms og Nordland), Region Midt/Vest (Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland). Region Sør (Rogaland, Agderfylkene, Telemark og Vestfold) og Region Øst (Oslo,Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland).

Nord-Norge

Kristian Tingvold, Vesterålsbetong AS, Sortland (leder)
Andre Johnsen, Nordland Betong AS, Bodø
Rolf Terje Jakola, Kirkenes Ferdigbetong AS
Arnt Ove Nordahl, Namdal Betong & Plast AS, Overhalla

Midt/Vest
Runar Aas ,Unicon AS, Bergen (leder)
Asbjørn Adskim, NorBetong AS, Trondheim
Leif Ronny Inderberg, Sylteosen Betong AS, Elnesvågen
Kristian Borgen, Brødrene Borgen Ferdigbetong AS
Kjell Børø, Hitra Bygg & Betong AS (ny)

Sør-Norge

Trond Skjæveland, Sola Betong AS, Sola Betong (leder)
Johnny Christensen, Unicon AS, Kristiansand
Roar Vigre, Ølen Betong AS, Ølensvåg
Atle Lynghaug, NorBetong AS, Tønsberg

Øst-Norge
Kristian Lyngås Johnsen, NorBetong AS, Østfold (leder)
Trond Bjørnstad , Unicon AS, Oslo
Morten André Lie, Hokksund Ferdigbetong AS, Hokksund
Marianne Rødby, NorBetong AS, Østfold
Stig Rune Kjernsli, Betong Øst AS (ny)