Styret i FABEKO

Styremedlemmer:

Terje Bakken (styreleder)
Storegga Betong AS
terje@storeggagruppen.no

Knut L. Tiseth (nestleder)
Unicon AS
klti@unicon.no

Svein Atle Berge
Ølen Betong AS
sveinatle.berge@olenbetong.no

Lars Haagen Børrud
Skedsmo Betong AS
lars@skedsmo-betong.no

Tore Mosand
Nordland Betong AS
tm@nordlandbetong.no

Otto Poulsen
NorBetong AS
otto.poulsen@norbetong.no

 

Suppleanter:

Trond Skjæveland
Sola Betong AS
trond@sola-betong.no

Inger Marie Dahle
Sylteosen Betong AS
inger@sylteosen.no