Aktuelt

  Det er klart for betonguka i Trondheim

  Betongbransjen gjør et nytt stort løft  for å samle alle med interesse for faget og materialet. I år bør alle som liker betong finne fram til Clarion Hotel og Congress 23-25. oktober.
  FABEKO har sitt regionsmøte for medlemmer i midt- og vestnorge på samme sted 24-25. oktober men vi anbefaler alle å få med seg den «nyoppussede» Betongdagen som arrangeres 23-24. oktober. Denne gang er det en betongdag som retter seg utover og ser på hvordan betongbransjen kan bistå samfunnsbyggerne.

  Les mer »

  Krav til betongpumpeutstyr

  Målet er null ulykker
  FABEKO har som mål å nå null uhell og ulykker med betongtransport og pumping. Vi ønsker derfor at entreprenører og byggherrer stiller krav til dokumentasjon av teknisk tilstand for maskiner som benyttes på byggeplassen- herunder mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler. Styret i FABEKOs pumpegruppe har vedtatt å gå inn i en prosess der vi vurderer hvordan Sentralregisterets funksjoner i Maskinregisteret via reginn.no kan støtte oss i arbeidet.

  Les mer »

  Regionsmøtet som gikk over grensen

  FABEKOs regionsmøte for medlemmene i nord var i år lagt til Kiruna og samlet 46 deltakere fra medlemmer og assosierte medlemmer. I tillegg til et spennende faglig program var det satt av god tid til informasjon om den pågående byflyttingen, besøk på den store betongfabrikker hos LKAB og informasjon om bruk av malm/tungt tilslag i spesialbetonger.

  Les mer »

  Reglene for godkjenning av byggevarer – herunder fabrikkbetong

  Vi minner om ansvaret for å sikre bruk av betong fra godkjent fabrikk. Her er en beskrivelse av dette ansvaret og sertifiseringsordningen fra Kontrollrådet. FABEKO oppfordrer til at man melder fra til DiBK dersom man mener at en produsent ikke har dette i orden. DiBK vil forfølge dette videre overfor den aktuelle produsenten.

  Les mer »

  Mange betongkurs og konferanser i høst

  Det arrangeres mange kompetansegivende kurs og konferansen i høst og du bør sjekke om disse aktivitetene passer for deg eller dine kollegaer. Det fleste av disse ligger på FABEKOs hjemmeside under aktiviteter eller på Norsk Betongforenings kurssider. Vi har listet opp noen av disse kursene og konferansene her og angitt når de starter:

  Les mer »

  Regionsmøte i dybden og høyden- med litt utsikt

  FABEKOs møte for medlemmene i region Sør ble arrangert på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger 5 og 6 september. Dette møtet gikk bokstavelig både i dybden og i høyden.
  Presentasjonene fra regionsmøtet kan lastes ned i denne artikkelen

  Les mer »