Aktuelt

  Stein Hov FABEKO Pumpegruppa

  Årsmøte i Pumpegruppa valgte nytt styre

  FABEKOs Pumpegruppe hadde sitt årsmøte i tilknytning til årets Betongpumpedag og Stein Hov fra NorBetong ble takket av som styreleder- en rolle han har hatt fra 2007 og fram til årsmøtet 24. mai 2019. Børge Iversen fra Gjerde Betongpumping fra Arna ved Bergen ble ny styreleder etter Stein Hov. Vi har en egen artikkel om det nye styret.

  Les mer »

  FABEKOs Gulvnorm- nå i webversjon

  FABEKO utga tidlig i 2019 vår Gulvnorm etter at medlemmene hadde etterlyst en enkel veiledning til bruk i dialogen med gulventreprenøren. Denne Gulvnormen er nå tilgjengelig i en nettbasert versjon utviklet av selskapet Last Friday.

  Les mer »
  Sikkerhetskurs

  FABEKO og sikkerhetskurs

  FABEKO har lenge arbeidet for å få etablert felles sikkerhetskurs som aksepteres på alle bygge- og anleggsplasser. Vi støtter nå denne prosessen gjennom de initiativer som byggebransjen har tatt ved å etablere «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg«(SfS BA)

  Les mer »

  Sikkerhet med radiostyringer

  FABEKO arrangerte fredag 24. mai workshop for de kontrollerende virksomhetene under kontrollordningen for betongpumper og båndbiler. Ett av temaene var fra Hetronic rundt sikkerhet mot forstyrrelser i radiosystemene som benyttes for fjernstyring av betongpumper.

  Les mer »

  Ny miljøstandard for betongproduksjon

  FABEKO har i 1. kvartal 2019 revidert miljøstandarden for betongproduksjon samt publisert eksempler for hvordan miljøoppgavene kan løses på betongfabrikken.
  FABEKOs medlemmer kan laste ned Miljøstandarden og eksemplene etter innlogging.

  Les mer »

  NBs publikasjon om Lavkarbonbetong revideres

  Norsk Betongforening publikasjon nr 37 som behandler lavkarbonbetong er under revisjon.

  Les mer »