Aktuelt

  Betongbransjen bistår etter Katowice

  Fangst av klimagasser er viktig. Norge meldte seg inn i en koalisjon med høye ambisjoner og må tenke nytt for å på plass nye klimaplaner etter møtet i Katowice i Polen.

  I betongbransjen jobber vi med mange nye løsninger: Nye sementtyper og nye bindemiddelkombinasjoner, lavkarbonbetonger, null avfall, CO2-opptak i betong, kortreist betong, utslippsfrie byggeplasser og klimasmart betongdesign. For at betongen skal bli klimanøytral er karbonfangst en forutsetning.

  Les mer »

  Klyngesamling om betong og miljø

  Klyngesamling om betong og miljø
  Betongklyngen N3C arrangerte 12. desember en samling med resirkulering og gjenbruk av betong som hovedtema.
  En bredt sammensatt forsamling delte kompetanse og ideer for hvordan vi skal møte EUs mål om gjenbruk og gjenvinning av det som i dag betegnes som avfall. Dette uttalte målet betyr at vi innen 2020 skal gjenbruke eller gjenvinne minimum 70% av ikke-farlig avfall fra bygge- og anleggsbransjen.

  Les mer »

  Har du behov for A0- eller A0S-kurs?

  FABEKO har bedt om at Norsk Betongforening øker frekvensen for kompetansegivende kurs for sjåfører og pumpeoperatører. Dette har vi oppnådd og det er arrangert flere kurs i høst enn det som har vært vanlig de siste årene. Trenger du kurs for dine ansatte? Ta kontakt med Henny hos Norsk Betongforening.

  Les mer »

  Nye betingelser for leveranser av pumpetjenester

  FABEKO tar nå fram et nytt forslag til generelle salgs- og leveringsbetingelser for pumpetjenester for å sikre at vesentlige forhold som blant annet regulerer HMS-forhold er ivaretatt. Planen er å ferdigstille disse i januar 2019 og deretter blir de også oversatt i engelsk utgave.

  Les mer »

  Sett av datoene for Betongpumpedagene 2019

  Betongpumpedagen 2019 arrangeres 24-25. mai på West Western LetoHallen Hotell, Kolonivegen 43, 2072 Dal.
  Fredag 24. mai blir det arrangert en obligatorisk workshop for Kontrollerende virksomheter i FABEKOs Kontrollordning. Det blir innrykk av andre deltagere på ettermiddagen fredag 24. mai og felles middag på hotellet samme kveld.

  Les mer »

  FABEKO fokuserer på sikker byggeplass

  FABEKOs egen pumpegruppe har i mange år jobbet med tiltak for å heve sikkerhet ved pumping av betong på byggeplassen. Dette var også hovedtemaet for FABEKOs innlegg på EBAs HMS-konferanse på Lillestrøm 6.-7- november. Nærmere 450 personer deltok på konferansen.

  Les mer »