Aktuelt

  ERMCO 2018: Vil vise fram spydspissene i den norske byggenæringen

  Når ERMCO 2018 kongressen åpner i Oslo 7. juni vil den internasjonale betongeliten se mot Norge.
  Vi vil ikke bare arrangere en stor internasjonal konferanse, vi vil også vise frem det beste vi har å tilby og håper dette kan åpne muligheter for eksport av nye norske betongløsninger, sier Jan Eldegard Hjelle, daglig leder av Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO) som er lokal arrangør av ERMCO 2018-kongressen på vegne av ERMCO – den tilsvarende europeiske organisasjonen.

  Les mer »

  Ytelseserklæring på betong.

  Det kan ikke utstedes ytelseserklæringer for fabrikkbetong.

  Det er flere som lurer på dette og vi benytter muligheten til å sette ned noen av de punktene vi har notert oss etter samtale med Jan Karlsen i Kontrollrådet:

  Les mer »

  FABEKO samlet bransjen til Betongpumpedagen 2018

  Det var fullt hus på Gardermoen med mange stolte mottakere av innsatspriser.
  Det var tid for jubileumsfeiring da den 10. Betongpumpedagen ble arrangert av FABEKO på Gardermoen 4-5. mai. Dette ble feiret med underholdning og utdeling av innsatspriser fredag kveld og et fullt program i seminardagen lørdag. Aldri før har det vært så mange som har deltatt på dette arrangementet og hotellet var mer enn fullt med over 140 deltagere.

  Les mer »

  FABEKOs Kontrollordning for betongpumper

  Entreprenører bør etterspørre FABEKOs Kontrollordning for betongpumper
  – Kontrollordningen skal sikre oppfyllelse av krav til kontroll og dokumentasjon i Forskrift om utførelse av arbeid.
  Betongpumper, båndbiler og rennebiler er ikke omfattet av krav til sakkyndig kontroll i forskrift om utførelse av arbeid. Derfor har FABEKO opprettet egen Kontrollordning.

  Les mer »

  Utdeling av innsatspriser på Betongpumpedagen 2018

  FABEKOs pumpegruppe ønsket å hedre de i bransjen som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for at betong pumpe bransjen er der den er i dag. Kriteriene for å få en slik pris er at vedkommende må ha jobbet med betongpumper i minimum 25 år eller ha gjort en ekstraordinær innsats for pumpebransjen helt fra starten av.

  Les mer »
  Terje Bakken

  Presidenten ønsker velkommen til ERMCO 2018 i Oslo

  The Norwegian Ready Mixed Concrete Organisation –FABEKO is honoured to welcome you to the 18’th ERMCO Congress in Oslo 7-8 June.

  Oslo is the capital of Norway, situated between the Oslo Fjord and the green hills of Oslomarka! The combination of city life and easy access to outdoor activities makes Oslo a unique destination. We hope you able to enjoy Oslo and Norway when you are here at midsummer.

  Les mer »