Aktuelt

  Regionsmøtet som gikk over grensen

  FABEKOs regionsmøte for medlemmene i nord var i år lagt til Kiruna og samlet 46 deltakere fra medlemmer og assosierte medlemmer. I tillegg til et spennende faglig program var det satt av god tid til informasjon om den pågående byflyttingen, besøk på den store betongfabrikker hos LKAB og informasjon om bruk av malm/tungt tilslag i spesialbetonger.

  Les mer »

  Reglene for godkjenning av byggevarer – herunder fabrikkbetong

  Vi minner om ansvaret for å sikre bruk av betong fra godkjent fabrikk. Her er en beskrivelse av dette ansvaret og sertifiseringsordningen fra Kontrollrådet. FABEKO oppfordrer til at man melder fra til DiBK dersom man mener at en produsent ikke har dette i orden. DiBK vil forfølge dette videre overfor den aktuelle produsenten.

  Les mer »

  Mange betongkurs og konferanser i høst

  Det arrangeres mange kompetansegivende kurs og konferansen i høst og du bør sjekke om disse aktivitetene passer for deg eller dine kollegaer. Det fleste av disse ligger på FABEKOs hjemmeside under aktiviteter eller på Norsk Betongforenings kurssider. Vi har listet opp noen av disse kursene og konferansene her og angitt når de starter:

  Les mer »

  Regionsmøte i dybden og høyden- med litt utsikt

  FABEKOs møte for medlemmene i region Sør ble arrangert på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger 5 og 6 september. Dette møtet gikk bokstavelig både i dybden og i høyden.
  Presentasjonene fra regionsmøtet kan lastes ned i denne artikkelen

  Les mer »

  CO2-fangst i sementindustrien – en lønnsom klimainvestering for staten

  FABEKO mener CO2-fangst i sementindustrien er en svært lønnsom klimainvestering for staten. Dette framkommer av beregninger som framkommer i denne artikkelen.

  Les mer »

  Fullsatt sal på regionsmøtet på The Hub i Oslo

  Mer en 70 deltakere- det gleder oss! God stemning og full sal er slik vi ønsker å ha det på FABEKOs regionsmøter. Vi har samlet presentasjonene som nedlastbare pdf-filer og disse ligger som lenker i det følgende programmet.

  Les mer »