Aktuelt

  FABEKO har vært på Hålogalandsbrua

  FABEKO har vært på befaring for å se på byggingen av Hålogalandsbrua, som vil bli Norges nest lengste hengebru, samt byggingen av LKABs nye utskipningskai for malm i Narvik. Disse ekskursjonene fant sted i forbindelse med betongfagdagen torsdag i Vinterfestuka. 

  Les mer »

  Halvparten av Fabekos medlemsbedrifter er miljøsertifisert

  Pr i dag er ca. halvparten av Fabekos medlemsbedrifter miljøsertifisert dersom man regner antall produksjonsenheter.

  Les mer »

  Slik beskriver du betongoverflater

  Byggutengrenser og BETONGstudio har tatt initiativet til en veiledning for arkitekter og rådgivende ingeniører for å sikre bedre kvalitet og forutsigbarhet på synlige betongoverflater.

  Les mer »

  Leter etter kandidater til Betongtavlen

  Betongtavlejuryen etterlyser kandidater til Betongtavlen 2014. Har du et godt prosjekt eller vet om en verdig kandidat?

   

  Les mer »

  Sola Betong er miljøsertifisert

  Nok et FABEKO-medlem er nå miljøsertifisert! Sola Betong AS i Tanager har nå fått godkjent og sertifisert miljøarbeidet sitt i henhold til NS-EN ISO 14001.

  Les mer »

  Ny tilslagstandard er trukket tilbake

  Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har besluttet å trekke tilbake 2013-versjonen av standardene for tilslag som ble utgitt i mai 2013.  Gjeldende standard for tilslag til betong er fremdeles NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2009. Dette gjelder uanett frem til ny NS-EN 206 foreligger.

  Les mer »