Aktuelt

  FABEKO gjennomførte Generalforsamling som webcast

  Digitalisering av møter har skutt fart i hele landet med bakgrunn i den vanskelige situasjonen med COVID-19 pandemien. Dette gjelder også FABEKOs mange møtearenaer. 1. april gjennomførte FABEKO Generalforsamlingen via webcast fra studio i Nydalen. 1. april. Sammen med leverandøren SmartcomTV utviklet vi en løsning der medlemmene logget seg på sendingen med sin personlige kode, avga stemme og kunne stille spørsmål underveis i sendingen.

  Les mer »

  FABEKO skaper flere digitale møtearenaer

  FABEKOs styre vedtok i møte 1. april å øke tempoet for omstilling til flere digitale møtearenaer. Dette betyr at foreningen vil utvikle flere webinarer og kurs for både egne medlemmer og andre som vil tilegne seg ny og dypere kunnskap om betong. FABEKO vil i dagene framover utarbeide en webinar-kalender som vi håper vil være interessant for mange å følge med i.

  Les mer »

  Vi er tilgjengelige- men ikke på det vanlige kontoret

  Vi i FABEKO gått over til å gjennomføre aktivitetene fra hjemmekontor inntil videre. Vi fortsetter foreningens oppgaver men går blant annet over til web-baserte møter gjennom Microsofts «Teams-funksjon». De som deltar i møtene bør bruke egnede hodetelefoner for å redusere støy under møtene.

  Forøvrig treffes vi på epost og mobiltelefon. Du finner oss her

  Les mer »

  Avlysning av FABEKO-arrangementer

  Fabrikkbetongkonferansen 1-2. april og Betongpumpedagen 8-9. mai er avlyst.

  Etter råd fra helsemyndighetene og som resultat av våre egne vurderinger, ønsker ikke FABEKO å bidra til risiko for videre spredning av Korona-viruset blant våre medlemmer og samarbeidspartnere. Vi avlyser derfor våre arrangementer på Gardermoen i vår.

  Les mer »

  Fakturering av kontingent og medlemsavgift

  Det har kommet spørsmål om fakturaer fra FABEKO som gjelder kontingent og medlemsavgift for 2020. Tidligere ble dette fakturert to ganger pr år; ved årets begynnelse og på sommeren. For å redusere antall fakturaer og bilag, er dette i 2020 endret til å bli fakturert en gang pr år, nå i mars. FABEKO har organisert aktivitetene i to organisasjoner: Foreningen og Servicekontoret. Begge organisasjoner søker å benytte EHF-faktura så lang det lar seg gjøre. Vi forklarer her nærmere hva de enkelte fakturaer dekker:

  Les mer »

  Slik kommuniserer du om betong

  Dette arrangementet er avlyst: Les mer her

  Les mer »