Aktuelt

  Stappfullt EPD-kurs i Stjørdal

  Etterspørselen etter miljødeklarasjoner for betong er sterkt økende og det var fullt hus på FABEKOs EPD-kurs i Stjørdal 15-16. januar. For å bruke dette nettbaserte verktøyet kreves opplæring og denne gangen var det tilbud om utvidet kurs over to dager.

  Les mer »

  Opplæringsplan for betongsjåfører og pumpeoperatører

  FABEKO har tatt fram en veiledning som angir lover og regler som gjelder for dokumentasjon av kompetanse hos sjåfører og pumpeoperatører.  Veiledningen inneholder også en sjekkliste som kan brukes for planlegging og gjennomføring av opplæring. 

  Les mer »

  Vi venter på ditt forslag til Årets betongfabrikk 2020

  Det å motta pris for Årets Betongfabrikk er FABEKOs viktigste hedersbevisning til en medlemsbedrift. Prisen betyr at fabrikken er et forbilde for andre og en stolthet for både bedriften selv, nærmiljøet og betongbransjen.

  Vi skal dele ut en ny pris under Fabrikkbetongkonferansen 1-2. april 2020 og juryen for prisen «Årets Betongfabrikk» venter på ditt forslag. Vi må ha forslaget innen 1. februar 2020.

  Les mer »

  FABEKO i Betongklyngen

  FABEKO har store forventninger til arbeidet i Norwegian Cold Concrete Cluster (N3C), også kalt Betongklyngen. Vi deltar for å skape et kraftsenter for radikale innovasjoner som sikrer effektiv helårsbygging med betong i kaldt klima.  FABEKO har foreslått å starte prosjektet «STATEMP» som er beskrevet nedenfor.

  Les mer »

  Veikart for klimanøytral konkurransekraft

  FABEKO er i kontakt med våre nordiske bransjekollegaer for å utveksle ideer for hvordan vi kan formidle faktabasert informasjon om miljøinnovasjon innen betong. I denne uka var vi på besøk hos Svensk Betong og fikk innblikk i hvordan de har arbeidet med klima- og miljøtemaer. Vi har lånt noen av de publikasjonene de bruker i dialogen med myndigheter og kunder.

  Les mer »

  Lavkarbonbetongen flyter i formene

  Betongbransjen har lenge jobbet med de teknologiske løsningene, nå flyter lavkarbonbetongen i formene på stadig flere bygge- og anleggsplasser. I november kunne vi lese på bygg.no at Boligprodusentenes Forening kommer med en klar anbefaling til sine medlemmer om å benytte lavkarbonbetong, armering basert på 100 prosent resirkulert stål og å fase ut fossil byggoppvarming og byggtørk.

  Les mer »