Aktuelt

    FABEKO blir medlem av foreningen Byggutengrenser

    Fra 1. januar 2014 vil mur- og betongbransjens fellesprosjekt byggutengrenser.no avløses av en egen bransjeorganisasjon – Byggutengrenser. FABEKO blir med som et aktivt medlem i den nye bransjeorganisasjonen.

    Les mer »

    FABEKO har fått nye hjemmesider

    FABEKO har fått nye og mer brukervennlige hjemmesider. Det er lagt opp til mer dynamiske hjemmesider, der det blant annet blir lagt ut nyheter av interesse for betongbransjen.

    Les mer »

    Betongtavlen 2013 til Selvika Rasteplass

    Nasjonal turistvegprosjekt har nok en gang vunnet Betongtavlen for et flott og spenstig betongprosjekt. Denne  gangen er det Selvika rasteplass, nær Havøysund som har fått Betongtavlen.

    Les mer »

    Miljøstandard for betongproduksjon

    Endelig er den her – en veiledning som skal bidra til å etablere en felles miljøstandard for betongproduksjon i Norge. Veiledningen finnes som en egen trykket versjon, men vil også om kort tid bli gjort tilgjengelig for FABEKOs medlemmer i elektronisk versjon med tilhørende skjemaer.    

    Les mer »

    Ny veiledning for bruk, vedlikehold og kontroll av betongpumpeslanger

    FABEKO har  utarbeidet en ny veiledning for bruk, vedlikehold og kontroll av betongpumpeslanger.

    Les mer »

    Betongslam som jordforbedringsmiddel

    Betongslam – fra avfall til nytteprodukt.
    Betongslam har lenge vært en utfordring for betongbransjen. Nå viser det seg at restproduktet kan brukes til å kalke jord og dyrkbar mark.   

    Les mer »