Personvernerklæringen beskriver hva FABEKO samler inn og hvordan denne informasjonen om besøkende på våre nettsteder brukes.

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger vi registrerer om deg i forbindelse med foreningens arrangementer er; navn, epostadresse, firmanavn og mobiltelefonnummer. I tilknytning til arrangementer der det blir fakturert en deltageravgift, eller for fakturering av kostnader, registrerer vi også bedriftens fakturaadresse.

Hva personopplysningene brukes til?

Personopplysningene benyttes for å holde kontakt med deg som deltager på foreningens aktiviteter. Dersom du er oppgitt som bedriftens kontaktperson som medlem eller assosiert medlem i FABEKO, vil vi bruke din epostadresse for utsendelse av nyhetsbrev, fakturaer og andre brev knyttet til medlemskapet i FABEKO.

Nyhetsbrev

FABEKO sender jevnlig ut nyhetsbrev til kontaktpersoner ansatt i bedrifter som er medlemmer, assosierte medlemmer eller andre som har meldt seg på via nettsiden til FABEKO. Nye mottakere må aktivt bekrefte at de vil motta nyhetsbrevet. Ved å fylle inn og returnere skjemaene på dette nettstedet samtykker du til at dine innsendte data blir samlet inn og lagret. Mottakere av disse nyhetsbrevene kan melde seg av distribusjonslisten med en egen funksjon på hvert enkelt nyhetsbrev.

Aktiviteter

Personopplysninger innhentet i forbindelse med påmeldinger til FABEKOs arrangementer, lagres inntil arrangementet er avsluttet og eventuell deltakeravgift er betalt. Ved å fylle inn og skjemaene på dette nettstedet samtykker du til at dine innsendte data blir samlet inn og lagret. Personopplysninger knyttet til aktiviteter slettes en gang per år og vil dermed maksimalt være lagret i 12 måneder.

Intranett

Medlemmer i FABEKO kan ha brukere på nettstedet som er lagret med personopplysninger. Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer: Bedrift/organisasjon, navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette for å lage et intranett for våre medlemmer.

Andre personopplysninger

Andre personopplysninger knyttet til deg som kontaktperson for bedriftens medlemskap i FABEKO, lagres inntil vi mottar varsel om endring. Du kan be om sletting av slik personopplysning ved å sende melding på epost til fabeko@fabeko.no.

Hvem vi deler personopplysninger med?

Personopplysningene benyttes kun for FABEKOs eget foreningsarbeid og deles ikke med andre. I forbindelse med fakturering av deltakeravgifter og/eller medlemskontingent, vil opplysninger bli delt med regnskapsfører som grunnlag for fakturering og følger regnskapsloven.

​​​​​​​​​​Webanalyse og informasjonskapsler

i ønsker å lære hva som virker og hva som ikke virker på nettsiden vår. Ved å se på bruksmønsteret til de som besøker nettstedet, kan vi finne ut hvordan dere som besøker siden vår forholder dere til innholdet vårt. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å utføre denne jobben.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies som registrerer brukernes IP-adresse. Disse kan brukes for å bygge informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registrering. Du kan selv administrere bruken av informasjonskapsler.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Derfor anonymiserer vi brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Den anonymiserte IP-adressen kan derfor ikke brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Din IP-adresse logges også for en kort periode av våre webservere. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, nettadresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 60 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

Videoavspilling

FABEKO bruker videoavspillertjenesten YouTube på sine sider. Youtube samler inn data når du spiller av en video. Dataene brukes til å finne ut hvem og hvor lenge videoene blir brukt.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser
På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Dine rettigheter

Personvernregelverket gir deg en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger. Du kan be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg, og du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Du kan be oss om å endre dine personopplysninger dersom du mener de er feil. Hvis du mener vi behandler dine personopplysninger feil, ber vi om at du kontakter oss, se kontaktdata nederst. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelige for eventuelle spørsmål du måtte ha – bruk gjerne kontaktinformasjonen nedenfor.

  •       Kontaktperson: Daglig leder Jan Eldegard Hjelle
  •       Telefonnummer: + 47 911 79 109
  •       E-postadresse: jeh@fabeko.no
  •       Adresse: Dronning Maudsgate 15, 0201 Oslo