Dette er FABEKOs Pumpegruppe

FABEKOs Pumpegruppe ivaretar interessene for leverandører av betongpumpetjenester når det gjelder overordnede felles tekniske og markedsmessige forhold. Pumpegruppen skal arbeide for å møte bransjespesifikke behov, arbeide for samordning i bransjen og for å skape bransjetilknytning hos medlemmene. Videre skal Pumpegruppen arbeide for å sikre en betongpumpebransje med sterkt fokus på sikkerhet og ansvar.

Oppgaver

Pumpegruppens arbeidsoppgaver mot medlemmer og omverdenen utføres i FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening – Servicekontoret. Noen av arbeidsoppgavene:

 • Bidra til å påvirke og utarbeide bransjens rammebetingelser
 • Definere bransjespesifikke behov for kompetanseheving og gjennomføre disse i eget kompetansesenter, eller i allianse med relevante partnere
 • Tilrettelegge A0 og A0S-kurs for sjåfører og pumpeoperatører ihht Betongopplæringsrådets krav
 • Organisere og forbedre FABEKOs Kontrollordning for mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler
 • Organisere en årlig Betongpumpedag
 • Definere bransjespesifikke behov for forskning og utvikling
 • Utgi publikasjoner til støtte for medlemmene i deres arbeid

Styret i FABEKOs Pumpegruppe:

 • Stein Hov, NorBetong AS (styreleder)
 • Erik Kolstad, Kolstad Betongpumping AS
 • Jens Stian Johansen, Betongtransport Øst AS
 • Ole Karsten Sætermo, Betongpumping Nord AS
 • Børge Iversen, Gjerde Betongpumping AS
 • Gøran Kristiansen, Kristiansen Betongpumping AS

Henvendelser til FABEKOs Pumpegruppe skal gå til FABEKOs administrasjon

Finansiering

Arbeidet i FABEKOs Pumpegruppe drives økonomisk effektivt og finansieres med årlig avgift for hver betongpumpe hos medlemsbedriftene i Pumpegruppa samt bidrag fra FABEKO. I 2018 er den årlige medlemsavgiften til pumpegruppa (inkludert en betongpumpe) kr 2.500,- med tillegg på kr 1.200 pr ekstra betongpumpe opp til maks. 10 pumper. I tillegg til dette betaler bedriftene kr. 500,- til foreningen FABEKO.