Styret i Pumpegruppen

 

Stein Hov                              NorBetong AS                               Styreleder

Glenn Trandum                    T. O. Bull Betongpumping AS

Erik Kolstad                          Kolstad Betongpumping AS

Jens Stian Johansen            Betongtransport Øst AS

Ole Karsten Sætermo          Betongpumping Nord AS

Børge Iversen                      Gjerde Betongpumping AS