Dette er FABEKOs Pumpegruppe

FABEKOs Pumpegruppe ivaretar interessene for leverandører av betongpumpetjenester når det gjelder overordnede felles tekniske og markedsmessige forhold. Pumpegruppen skal arbeide for å møte bransjespesifikke behov, arbeide for samordning i bransjen og for å skape bransjetilknytning hos medlemmene. Videre skal Pumpegruppen arbeide for å sikre en betongpumpebransje med sterkt fokus på sikkerhet og ansvar.

Oppgaver

Pumpegruppens arbeidsoppgaver mot medlemmer og omverdenen utføres i FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening – Servicekontoret. Noen av arbeidsoppgavene:

  • Bidra til å påvirke og utarbeide bransjens rammebetingelser
  • Definere bransjespesifikke behov for kompetanseheving og gjennomføre disse i eget kompetansesenter, eller i allianse med relevante partnere
  • Tilrettelegge A0 og A0S-kurs for sjåfører og pumpeoperatører ihht Betongopplæringsrådets krav
  • Organisere og forbedre FABEKOs Kontrollordning for mobilt betongpumpeutstyr og båndbiler
  • Organisere en årlig Betongpumpedag
  • Definere bransjespesifikke behov for forskning og utvikling
  • Utgi publikasjoner til støtte for medlemmene i deres arbeid

Pumpegruppens vedtekter

Styret i FABEKOs Pumpegruppe:

Styreformann: Børge Iversen – Gjerde Betongpumping AS
Viseformann: Jens Stian Johansen – Betongtransport Øst AS
Styremedlem: Ole Karsten Sætermo – Betongpumping Nord AS
Styremedlem: Gøran Kristiansen – Kristiansen Betongpumping AS
Styremedlem: Anfinn Berge – Ryfoss Betong AS
Styremedlem: Nicklas Promincz – HC Pumps and Trucks AS
Suppleant: Pål Vidar Arnesen – Arnesen Betong AS

Henvendelser til FABEKOs Pumpegruppe skal gå til FABEKOs administrasjon

Finansiering

Arbeidet i FABEKOs Pumpegruppe drives økonomisk effektivt og finansieres med årlig avgift for hver betongpumpe hos medlemsbedriftene i Pumpegruppa samt bidrag fra FABEKO. I 2018 er den årlige medlemsavgiften til pumpegruppa (inkludert en betongpumpe) kr 2.500,- med tillegg på kr 1.200 pr ekstra betongpumpe opp til maks. 10 pumper. I tillegg til dette betaler bedriftene kr. 500,- til foreningen FABEKO.