En av FABEKOs hovedoppgaver er å øke kompetansen i medlemsbedriftene. Dette gjør vi gjennom å arrangere møtearenaer, kurs og publisere veiledninger.

Temaet kompetanse dekker kurs og opplæring av medarbeidere i FABEKOs medlemsbedrifter for å møte krav i standarder, forskrifter og lover. Hovedfokuset er krav til dokumentert kompetanse men FABEKO har også mål å tilby kompetanse for å møte andre av samfunnets forventninger til betongbransjen. Vi deler opp i følgende undertemaer:

Miljø

Miljø

Sikkerhet

Sikkerhet

Kompetanse

Kompetanse

Om betong

Om betong

For medlemmer