FABEKO er medlem av Betongopplæringsrådet og de kompetansegivende kursene i klasse A følger Betongopplæringsrådet regler for tildeling av kompetansebevis.

FABEKO samarbeider med Norsk Betongforening, der Norsk Betongforening har ansvar for den praktiske gjennomføringen av FABEKOs betongkurs. Det er imidlertid Betongopplæringsrådet som utsteder Kompetansebevis.

Vi følger standarden «NS-EN 206:2013 + A2:2021 + NA:2022 for betongproduksjon og den inneholder spesielle krav til arbeidsledelse og personalets kompetanse. Disse kompetansekravene gjelder nå for alle arbeider som omfattes av denne standarden. Det stilles krav til dokumentasjon i form av; forkunnskaper, tilleggskurs med bestått eksamen og minste praksistid. I NS EN 206+NA Betongproduksjon stilles det krav til kompetanse hos produksjonsleder, blandemaskinoperatør, laborant og betongtransportører herunder båndbilsjåfører og pumpeoperatører.

Begrepet NA er et nasjonalt tillegg til den europeiske standarden som i Norge blant annet definerer kompetansekrav mer detaljert.

Kursene er utviklet og tilrettelagt for den løpende opplæring og kompetanseheving i betongindustrien og mer informasjon om disse kursene er tilgjengelig på Betongopplæringsrådets nettside.

Kursenes innhold og program er forankret i ferdigbetongbransjens og betongpumpebransjens behov, og er kvalitetssikret ved FABEKOs deltakelse i kurskomiteen.

Følgende kurs omfattes av avtalen:

  • A0 – Grunnkurs for betongtransportør, båndbilsjåfør og pumpeoperatør
  • A0S – Sikkerhetskurs for pumpeoperatører og båndbilsjåfører
  • A1 – Grunnkurs i betongteknologi – for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder
  • A2 – Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder
  • A3 – Produksjons- og samsvarskontroll – for produksjons- og kontrolleder
  • A4 – Betongproduksjon – tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder*

Miljø

Miljø

Sikkerhet

Sikkerhet

Kompetanse

Kompetanse

Om betong

Om betong

For medlemmer