FABEKO har tatt fram en veiledning som angir lover og regler som gjelder for dokumentasjon av kompetanse hos sjåfører og pumpeoperatører.  Veiledningen inneholder også en sjekkliste som kan brukes av medlemmene for planlegging og gjennomføring av opplæring.

Arbeidsmiljøloven stiller i § 3-2 særskilte krav for å ivareta sikkerheten ved at arbeidstager gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstager får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Forskrift om utførelse av arbeid § 10 stiller krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

NS-EN 206/NA gir krav til at betongtransportør skal ha tilstrekkelig dokumenterte kunnskaper om betongteknologi, transport og levering av fersk betong, samt dokumentert erfaring fra slikt arbeid. Videre gir standarden krav til at pumpeoperatør skal ha tilstrekkelig dokumenterte kunnskaper om bruk og vedlikehold av pumpeutstyr, betongteknologi, transport og levering av fersk betong, samt dokumentert erfaring fra slikt arbeid. I tillegg kommer krav om kjennskap til lover forskrifter.

Miljø

Miljø

Sikkerhet

Sikkerhet

Kompetanse

Kompetanse

Om betong

Om betong

For medlemmer