FABEKOs miljøkomite arrangerer en årlig miljø- og sikkerhetskonferanse der nyheter og veiledere blir presentert.

FABEKO deltar i Samarbeid for Sikkerhet Bygg og Anlegg (SfS BA) for å sikre at spesielle forhold i fabrikkbetongbransjen blir ivaretatt i byggenæringen samt for å bringe tilbake HMS-nyheter til vår egen bransje.

Miljø

Miljø

Sikkerhet

Sikkerhet

Kompetanse

Kompetanse

Om betong

Om betong

For medlemmer