Betong er verdens mest brukte byggemateriale og inngår i så godt som alle byggeprosjekter. Når vi bruker betong utnytter vi en flere tusen år gammel teknikk som mennesker kontinuerlig har videreutviklet til å bli det materialet vi bruker i all moderne samfunnsutvikling.

Betong

Bare fantasien setter grenser for betongens formbarhet. Den kan støpes i fastholdte former eller den kan støpes med glidende forskaling som ved støping av høye broer og tårn. Nær all betong er produsert av lokale materialer og er et svært kortreist produkt.

Riktig produsert og designet har betongen lang levetid, stor styrke og lave driftskostnader. Et moderne samfunn er avhengig av betong som byggemateriale til bygging av bygninger, vannforsyning, industrianlegg, broer, tunneler, kaier, flyplasser, dammer og energiforsyning. Ofte ser vi at betong forveksles med sement i den forstand at de sier «sement» når de mener «betong». Sement er det tørre pulveret som blandes med vann, sand og stein. Betong er det robuste byggematerialet som blir resultatet av denne blandingen.

Les mer om hva betong er hos byggutengrenser.no

På nettsidene til Byggutengrenser kan du også finne mange inspirerende betongprosjekter

Miljø

Miljø

Sikkerhet

Sikkerhet

Kompetanse

Kompetanse

Om betong

Om betong

For medlemmer