Betong gir viktige bidrag til en bærekraftig utvikling, enten det er knyttet til miljø, sosiale eller økonomiske forhold. Bygg og konstruksjoner som har lang levetid, lite vedlikeholdsbehov, redusert energibehov, og trygge mot ytre påvirkninger er gode, bærekraftige bygg. Fabrikkbetong har solide egenskaper som bidrar til bærekraftig bygging.

FABEKO arbeider sammen med medlemsbedriftene i en kontinuerlig forbedring av alle deler av bærekraftig bygging. Vi vil i dette temaet fokusere spesielt på temaet miljø. Når bedriftene leverer miljøvennlig fabrikkblandet betong til byggeplasser over hele landet kan tiltakene deles i to hovedområder: Miljøforhold i produksjonsprosessen og riktig bruk av bærekraftig betong i bygge- og anleggsprosjekter.

Miljø

Miljø

Sikkerhet

Sikkerhet

Kompetanse

Kompetanse

Om betong

Om betong

For medlemmer