Bygg med gode miljøambisjoner og lavt karbonavtrykk

For å sikre miljøvennlig og bærekraftig bygging må to forhold være til stede:

  1. Valg av de mest miljøvennlige betongtypene som tilfredsstiller tekniske krav til styrke og ønsket levetid (bestandighet)
  2. Optimalisering av design slik at de ønskede funksjonene oppnås med minst mulig materialbruk

Å bygge med lavest mulig karbonavtrykk er et mål for de fleste byggherrer og utbyggere. Vi vil jo gjøre dette på en hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig måte og velge de materialer som egner seg best i de ulike bygningsdelene. Dette er en krevende prosess som handler om langt mer enn å velge et forutbestemt byggemateriale. Plasstøpt betong kan i mange prosjekter være den beste løsningen.

Vi vil gjerne veilede aktørene i byggeprosjektene slik at de ikke går i karbonfella men stiller spørsmålet hvordan de kan bygge med lavest mulig karbonavtrykk og til lavest mulig pris? Det er ikke gitt på forhånd hvilken løsning som er best. En materialnøytral miljøambisjon skaper innovasjon i hele byggenæringen.

Bygg er forskjellige og skal dekke ulike behov. Materialer kan benyttes til ulike funksjoner og alle har sine styrker og svakheter. Mange byggherrer har ønske om å bygge i tre, blant annet begrunnet med klimahensyn. Andre foretrekker å bygge i betong og andre i stål. Vi som jobber med plasstøpt betong respekterer og anerkjenner at det finnes mange gode produkter og løsninger i andre materialer. Når de riktige målene settes og de riktige spørsmålene stilles, kan det også bygges klimavennlig og bærekraftig med betong Vår bransje ønsker ikke å bli utestengt fra å være med i konkurransen om de beste løsningene. Når man låser seg til et materiale tidlig i prosessen, begrenses også mulighetene.

Vi mener det skjer mye lovende med betong som bidrar til å møte tøffe miljøambisjoner:

  • Klimaavtrykket fra betong har forbedret seg vesentlig gjennom flere år. Det er en kontinuerlig forbedringsprosess som fortsatt vil gi ytterligere kutt.
  • Kunnskap om prosjektering og konstruksjon med betong for å redusere klimagassutslipp er forbedret. Det betyr bedre utnyttelse av materialene, og optimalisering av løsninger.
  • Dokumentasjon av miljøegenskaper og bedre systemer og regler for å sammenligne løsninger gjør det lettere å velge gode, dokumenterte løsninger.

Hvis du som byggherre, rådgiver eller entreprenør ønsker å bygge mer klimavennlig bør du henvende deg til betongbransjen og spørre hva vi kan tilby av nye dokumenterte løsninger.
Et utsagn vi ofte ser er at tre er mer miljøvennlig enn andre materialer. Det er imidlertid feil å komme med et slikt utsagn. Du skal heller stille deg spørsmålet om hvordan vi kan bygge med lavest mulig karbonavtrykk og til lavest pris. Du vil nok få flere svar, og da har du også noe du kan vurdere ut fra.
FABEKO og våre medlemsbedrifter vil gjerne hjelpe deg med noen av svarene.

Mer om dette kan leses på Byggutengrensers sider

FABEKOs artikler om klima, miljø og bærekraft:

Norsk Betongforenings miljøkomite har også utarbeidet en rekke rapporter om betongens miljøegenskaper. Les disse hos NB

Miljø

Miljø

Sikkerhet

Sikkerhet

Kompetanse

Kompetanse

Om betong

Om betong

For medlemmer