Veileder for resirkuleringsanlegg på betongfabrikk

Miljøstandard med eksempler

FABEKO har utarbeidet miljøstandarden for betongproduksjon med eksempler for hvordan oppgavene kan løses. I denne standarden fokuseres det på produksjonsforhold på betongfabrikk.

Eksempler på hvordan de ulike oppgavene kan utføres:

Dokumentasjon av miljøegenskaper

FABEKOs medlemmer har tilgang på en web-basert generator som akkumulerer og presenterer miljødata for fabrikkbetong på EPD-format. Dette verktøyet drives av LCA.no og produsentene kan ta fram EPDer på spesifikke betongtyper og noen av disse er også publisert hos epd-norge.no

Miljø

Miljø

Sikkerhet

Sikkerhet

Kompetanse

Kompetanse

Om betong

Om betong

For medlemmer